Κωνσταντίνος Καβάφης, Έργα
Automon
1.4.0.4 Varies with device
Δωρεάν εφαρμογή / βιβλίο με έργα του Κωνσταντίνου Καβάφη:

http://www.automon.gr/2014/06/kab-kwn-apanta.html

- Ανέκδοτα (68)
- Αποκηρυγμένα (27)
- Πεζά (1)
- Ποιήματα (154)

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (29 Απριλίου 1863 - 29 Απριλίου 1933) είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια και σε ποιήματά του μιλά για αυτήν, γι' αυτό και αναφέρεται συχνά ως «ο Αλεξανδρινός». Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και δημόσιος υπάλληλος. Δημοσίευσε 154 ποιήματα, ενώ δεκάδες άλλα παρέμειναν ως προσχέδια. Το σημαντικότερο έργο του το δημιούργησε μετά την ηλικία των 40 ετών...

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr

Google Play Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps

Google Play Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books

Google Play Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games

Google Play YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Freeware / book projects Constantine Cavafy:
 
http://www.automon.gr/2014/06/kab-kwn-apanta.html
 
- Jokes (68)
- Disavowed (27)
- Lowercase (1)
- Poems (154)
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Constantine Cavafy (April 29, 1863 - April 29, 1933) is one of the most important Greek poets of the modern era. Born and lived in Alexandria and in his poems he talks about it, so it is often referred to as the "Alexandrian". He worked as a journalist and civil servant. Published 154 poems, and dozens of others remained as drafts. The most important work created after the age of 40 ...
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
 
Google Play Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps
 
Google Play Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books
 
Google Play Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games
 
Google Play YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less