Διονύσιος Σολωμός, Έργα
Automon
1.4.0.3 Varies with device
Δωρεάν εφαρμογή / βιβλίο με έργα του Διονυσίου Σολωμού:

http://www.automon.gr/2014/04/sol-dio-apanta.html

Τα πρώτα έργα:
- Εις κόρην η οποία αναθρέφετο μέσα εις μοναστήρι
- Ανθούλα
- Ανάμνησις
- Το όνειρο
- Η Αγνώριστη
- Δε μ' αγαπάς
- Η Ξανθούλα
- Προς τον Κύριον Λοδοβίκον Στράνη
- Κάκιωμα
- Εις φίλον ψυχορραγούντα
- Ο θάνατος της ορφανής
- Ο θάνατος του βοσκού
- Η Ευρυκόμη
- Η ψυχούλα
- Προς τον Κύριον Γεώργιον Δε Ρώσση
- Στο θάνατο της μικρής ανεψιάς
- Εις μοναχήν

Η περίοδος της διαμόρφωσης (1823-1833):
- Ύμνος εις την Ελευθερίαν (1823)
- Εις Μάρκο Μπότσαρη (1823)
- Εις τον θάνατο του Λόρδου Μπάιρον (1824)
- Η καταστροφή των Ψαρών (1824)
- Η Φαρμακωμένη (1826)
- Νεκρική Ωδή
- Εις μοναχήν (1829)
- Εις το θάνατο κυρίας Αγγλίδας
- Η φαρμακωμένη στον Άδη
- Ο Λάμπρος (1829)

Τα μεγάλα έργα της ωριμότητας:
- Κρητικός (1833)
- Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σχεδίασμα Α΄
- Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σχεδίασμα Β΄
- Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σχεδίασμα Γ΄
- Ο Πόρφυρας (1849)

Τα τελευταία σχεδιάσματα:
- Νικηφόρος ο Βρυέννιος
- Εις το θάνατο Αιμιλίας Ροδόσταμο (1848)
- Εις Φραγκίσκα Φραίζερ (1849)
- Εις το θάνατο της ανεψιάς του
- Προς τον Βασιλέα της Ελλάδας
- Ο Ανατολικός Πόλεμος
- Carmen Seculare
- Ελληνίδα Μητέρα

Σατιρικά:
- Η Πρωτοχρονιά (1824)
- Το Ιατροσυμβούλιο (1825)
- Το όνειρο
- Η Τρίχα (1833)

Πεζά:
- Ο Διάλογος (1822-1825)
- Η Γυναίκα της Ζάκυθος

Μεταφράσεις:
- Πιέτρο Μεταστάζιο, Άνοιξη
- Πιέτρο Μεταστάζιο, Καλοκαίρι
- Ωδή του Πετράρχη

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Ο Διονύσιος Σολωμός (8 Απριλίου 1798 - 9 Φεβρουαρίου 1857) ήταν Έλληνας ποιητής, περισσότερο γνωστός για τη συγγραφή του ποιήματος Ύμνος εις την Ελευθερίαν, οι πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν ο εθνικός ύμνος των Ελλήνων (Ελλάδας και Κύπρου). Κεντρικό πρόσωπο της Επτανησιακής σχολής, ο Διονύσιος Σολωμός θεωρήθηκε και θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων, όχι μόνον γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση (κρητική λογοτεχνία, Δημοτικό τραγούδι) και ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική γλώσσα και άνοιξε τον δρόμο για τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία, αλλάζοντας ακόμη περισσότερο τη στάθμη της...

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr

Google Play Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps

Google Play Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books

Google Play Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games

Google Play YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Freeware / book with works of Dionysios Solomos:
 
http://www.automon.gr/2014/04/sol-dio-apanta.html
 
The first projects:
- In the apple which means anathrefeto in monastery
- Fleur
- Reminder of
- The dream
- The unrecognizable
- You love me
- The Xanthoula
- For the Lord Lodovikon Stranis
- Kakioma
- To a friend of heart broken
- The death of orphan
- The death of the shepherd
- The Evrykomi
- The Psychoulas
- For the Lord George De Rossi
- The death of a small niece
- In Nun
 
The modulation period (1823-1833):
- Hymn to Freedom (1823)
- In Mark Mpotsari (1823)
- In the death of Lord Byron (1824)
- The destruction of Psaron (1824)
- The Farmakomeni (1826)
- Funeral Ode
- In Nun (1829)
- In the death of Mrs. English woman
- The Farmakomeni Hades
- Lambros (1829)
 
The great works of maturity:
- Kritikos (1833)
- The Free Besieged, A Sketch
- The Free Besieged, Sketch B
- The Free Besieged, Sketch C.
- Purple (1849)
 
The last design:
- Victorious Vryennios
- To the death of Emilia RODOSTAMO (1848)
- In Fraizer Francesca (1849)
- On the death of his niece
- For the King of Greece
- The East War
- Carmen Seculare
- Greek Mother
 
Satirical:
- The New Year (1824)
- The Iatrosymvoulio (1825)
- The dream
- The Hair (1833)
 
Prose:
- The Dialogue (1822-1825)
- The Woman from Zakynthos
 
Translations:
- Pietro Metastazio, Spring
- Pietro Metastazio, Summer
- Ode Petrarch
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Dionysios Solomos (April 8, 1798 - February 9, 1857) was a Greek poet, best known for writing the poem Hymn to Liberty, the first two turns which became the national anthem of the Greek (Greece and Cyprus). The main character of the Ionian school, Dionysios Solomos was and is considered the national poet of the Greeks, not only because he wrote the national anthem, but also because it made use of earlier poetic tradition (Cretan literature, Folk Song) and was the first to systematically cultivate the municipal language and paved the way for its use in literature, changing more level ...
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
 
Google Play Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps
 
Google Play Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books
 
Google Play Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games
 
Google Play YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less