Αριστοφάνης (Άπαντα)
Automon
13.5 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα παρακάτω Αρχαία Ελληνικά έργα:

- Αχαρνείς (με μετάφραση)
- Βάτραχοι (με μετάφραση)
- Ειρήνη (με μετάφραση)
- Εκκλησιάζουσες (με μετάφραση)
- Θερμοφοριάζουσες (με μετάφραση)
- Ιππείς (χωρίς μετάφραση)
- Λυσιστράτη (με μετάφραση)
- Νεφέλαι (με μετάφραση)
- Όρνιθες (με μετάφραση)
- Πλούτος (με μετάφραση)
- Σφήκες (χωρίς μετάφραση)

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Αριστοφάνης, γιος του Φιλίππου από τον δήμο Κυδαθήναιον, ήταν Αθηναίος σατιρικός ποιητής του 5ου αιώνα (περίπου 445 - 386 π.Χ.). Ο Αριστοφάνης είναι, μαζί με τον Εύπολι και τον Κρατίνο, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της περιόδου της αρχαίας αθηναϊκής κωμωδίας που χαρακτηρίζεται ως «αρχαία κωμωδία» και ο μοναδικός, του οποίου σώζονται ακέραια έργα. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., συνέγραψε 46 κωμωδίες. Από αυτές σώζονται έντεκα ακέραιες, ενώ παραδίδονται 924 αποσπάσματα.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek plays:
 
- Acharneis (with translation)
- Frogs (with translation)
- Peace (with translation)
- Ecclesiazusae (with translation)
- Thermoforiazouses (with translation)
- Horsemen (without translation)
- Lysistrata (with translation)
- Clouds (with translation)
- Birds (with translation)
- Wealth (with translation)
- Wasps (without translation)
 
-------------------------------------------------
 
Aristophanes, son of Philip by the municipality Kydathinaion, was an Athenian satirist poet of the fifth century (ca. 445-386 BC). Aristophanes is, along with Efpoli and Cratinus, one of the most important representatives of the period of the ancient Athenian comedy described as "ancient comedy" and the only one whose works survive intact. In the 5th century BC, wrote 46 comedies. Eleven of these have survived intact, and delivered 924 abstracts.
  
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less