Η Ψιλικατζού, Κωνσ. Δελημήτρου
Automon
1.4.0.1 Varies with device
Η Ψιλικατζού
Κωνσταντίνα Δελημήτρου
ISBN: 978-960-6680-19-9
Εκδόσεις ΜουάTηςIδίας

http://www.automon.gr/2014/09/DelKwn-HPsi.html

Η Κωνσταντίνα Δελημήτρου γεννήθηκε τον Σεπτέμβρη του 1973 στον Πειραιά και πλέον ζει μόνιμα με την οικογένειά της στην Λεμεσό της Κύπρου. Η συγγραφική της πορεία, ξεκίνησε τον Μάϊο του 2005 με το διάσημο πλέον ελληνικό μπλογκ “Ψιλικατζού” στο οποίο έγραφε τις καθημερινές ιστορίες από το ψιλικατζίδικό της στην Νίκαια.

Το 2008, ιστορίες από το blog της μαζί με την – αδημοσίευτη ως τότε – δεκαετή προσπάθειά της να κάνει παιδί, δημοσιεύονται στο βιβλίο “Η Ψιλικατζού” από τις εκδόσεις Intro Books και γίνεται αμέσως best seller. Παράλληλα, δέχεται πρόταση από διαφημιστικό όμιλο να εργαστεί ως κειμενογράφος και δημιουργός περιεχομένου για websites και σελίδες social media, μια καριέρα που ακολουθεί έως σήμερα.

Το 2011 εκδίδεται από τις εκδόσεις Λιβάνη το δεύτερο βιβλίο της “Υπόκοσμοι¨, μία σατιρική ιστορία φαντασίας που αποσπά εξαιρετικές κριτικές, ενώ το 2013 συμμετέχει με το διήγημά της “Το Ψυχικό” στο συλλογικό έργο “11 Λέξεις” των εκδόσεων Καλέντη έπειτα από διάκρισή της σε λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Σήμερα η Κωνσταντίνα, έπειτα από 10 έτη προσπαθειών έχει πλέον δύο παιδάκια. Τον Ιούνιο του 2010 έπειτα από μία σειρά επεμβάσεων και θεραπειών έφερε στον κόσμο την κόρη της Αγγελική, ενώ εντελώς απρόσμενα τρία χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2013, καλωσόρισε στη ζωή της και τον γιο της Γιώργο.

Ενσωμάτωση Κειμένων Εφαρμογής Android:
Αλκμήνη Γιαμπανίδου
alkmini.apps@gmail.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
http://www.automon.gr

Εκδόσεις ΜουάTηςIδίας:
tdelim@gmail.com
http://xpsilikatzoy.wordpress.com

Διανέμεται ελεύθερα με Άδεια Creative Commons:
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα - 3.0 Ελλάδα
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://twitter.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr

Android Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps

Android Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books

Android Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games

The chandler
Kōnstantina Delēmētrou
ISBN: 978-960-6680-19-9
MouaTisIdias Publications
 
http://www.automon.gr/2014/09/DelKwn-HPsi.html
 
The Kōnstantina Delēmētrou born in September 1973 in Piraeus and now lives permanently with her family in Limassol, Cyprus. The author of the course began in May 2005 with the now famous Greek blog "chandler" in which he wrote the everyday stories of convenience stores in Nice.
 
In 2008, stories from her blog together with the - unpublished until then - ten years of trying to have a child, published in the book "The chandler" editions Intro Books and immediately becomes best seller. At the same time, accept a proposal from advertising group to work as a copywriter and creator of content for websites and pages of social media, a career that followed until today.
 
In 2011 issued editions Lebanon in the second book of "underworld, a satirical fantasy story that elicits great reviews while 2013 holds the short story" psychic "in the collective work" 11 Words "versions then distinguish it from Caledon in a literary contest.
 
Today Constantina, after 10 years of effort now has two children. In June 2010 after a series of interventions and treatments gave birth to her daughter Angelica, while totally unexpected three years later, in June 2013, welcomed in her life and her son George.
 
Incorporation Papers Application Android:
Alcmene Giampanidou
alkmini.apps@gmail.com
  
Application Development Android:
Anthony Panoras
http://www.automon.gr
 
Publications MouaTisIdias:
tdelim@gmail.com
http://xpsilikatzoy.wordpress.com
 
Distributed freely License Creative Commons:
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works - 3.0 Greece
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
  
------- ------- ------- ------- -------
 
Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://twitter.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
 
Android Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps
 
Android Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books
 
Android Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less