Δημάδης (Άπαντα)
Automon
13.2 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με το παρακάτω Αρχαίο Ελληνικό έργο:

- Υπέρ της δωδεκαετίας (χωρίς μετάφραση)
(η γνησιότητά του αμφισβητείται)

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Δημάδης (περ. 380 – 318 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας ρήτορας και πολιτικός στην Αθήνα, καταγόμενος από τον αρχαίο αττικό δήμο της Παιανίας. Ο πατέρας του ήταν βαρκάρης και ο Δημάδης ήταν μέθυσος, φιλήδονος και φυγόπονος. Υποστήριζε τους Μακεδόνες με πληρωμή. Ωστόσο πολέμησε εναντίον τους στη Μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) και μάλιστα τον έπιασαν αιχμάλωτο. Κερδίζοντας την εύνοια του Φιλίππου, ο Δημάδης αφέθηκε ελεύθερος μαζί με τους συναιχμαλώτους του και στη συνέχεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύναψη συνθήκης ειρήνης μεταξύ Αθηνών και Μακεδονίας. Συνέχισε να έχει την εύνοια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και, έχοντας δωροδοκηθεί, έσωσε τον Δημοσθένη και τους άλλους αντιμακεδόνες Αθηναίους ρήτορες από την ανελέητη εκδίκησή του. Λέγεται επίσης ότι κυρίως χάρη στον Δημάδη ο Αλέξανδρος συμπεριφέρθηκε με τόση επιείκεια προς την Αθήνα μετά την καταστροφή των Θηβών. Η γενική υποστήριξή του προς τους Μακεδόνες σε συνδυασμό με την παράλληλη αποδοχή δωροδοκιών από τους αντιπάλους του οδήγησαν στην επιβολή βαριών προστίμων στον Δημάδη κατά καιρούς.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek project:
 
- For the twelve (without translation)
(Its authenticity is disputed)
 
-------------------------------------------------
 
The Dimadis (c. 380-318 BC) was an ancient Greek orator and politician in Athens, coming from the ancient Attic municipality Peanias. His father was a boatman and Dimadis was intemperate, voluptuous and idle. Supported the Macedonians payment. But he fought against them in the Battle of Chaeronea (338 BC) and even took him prisoner. Winning the favor of Philip, the Dimadis released along with synaichmalotous and then played an important role in the conclusion of a peace treaty between Athens and Macedonia. Continued to have the favor of Alexander the Great, having bribed, saved Demosthenes and other Athenian orators antimakedones of merciless revenge. It is also said that mainly thanks to Dimadi Alexander behaved with so much grace to Athens after the destruction of Thebes. The general support for the Macedonians in combination with simultaneously accepting bribes from his opponents led to the imposition of heavy fines on Dimadi at times.
  
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less