Δημοσθένης (Άπαντα)
Automon
13.2 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα παρακάτω Αρχαία Ελληνικά έργα (χωρίς μεταφράσεις):

- Κατά Ανδροτίωνος Παρανόμων‎
- Κατά Αριστογείτονος Α
- Κατά Αριστογείτονος Β
- Κατά Αριστοκράτους
- Κατά Αφόβου Επιτροπής Α
- Κατά Αφόβου Επιτροπής Β
- Κατά Κόνωνος Αικείας
- Κατά Μειδίου περί του Κονδύλου
- Κατά Τιμοκράτους
- Ολυνθιακός Α
- Ολυνθιακός Β
- Ολυνθιακός Γ
- Περί Αλοννήσου
- Περί Συντάξεως
- Περί της Ειρήνης
- Περί των εν Χερρονήσω
- Περί των προς Αλέξανδρον Συνθηκών
- Περί των Συμμοριών
- Προς Άφοβον Υπέρ Ψευδομαρτυριών
- Προς Ζηνομίωνα Παραγραφή
- Προς Ονήτορα Εξούλης Α
- Προς Ονήτορα Εξούλης Β‎
- Υπέρ Μεγαλοπολιτών
- Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας
- Φιλιππικός Α
- Φιλιππικός Β
- Φιλιππικός Γ

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Δημοσθένης ήταν ρήτορας δημαγωγός που αναδείχθηκε πολιτικός και στρατηγός της αρχαίας Αθήνας.
Θεωρείται ο σημαντικότερος ρήτορας της αρχαιότητας και όλων των εποχών, μαθητής του Ισοκράτη και του Ισαίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 384 και πέθανε αυτοκτονώντας το 322 π.Χ.. Τον πατέρα του, που είχε το επάγγελμα του μαχαιροποιού, τον έλεγαν Δημοσθένη και τη μητέρα του Κλεόβουλη. Το όνομά του ήταν «Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς». Από μικρός δοκίμασε την πίκρα της ζωής, γιατί, χάνοντας τον πατέρα του, οι κηδεμόνες του καταχράστηκαν την πατρική του περιουσία (ένας από αυτούς ήταν ο Δημοφών).

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek works (without translations):
 
- When Androtionos Unlawful
- When Aristogitonos A
- When Aristogitonos B
- In Classy
- In fearlessness Committee A
- In fearlessness Committee B
- When Conon Aikeias
- When smiler on the tuber
- When Timocracy
- A Olynthian
- Second Olynthiac
- Olynthian C
- About Alonissos
- About Pension
- About Peace
- About of Cheronissos
- On to the treaties Alexander
- About the Gang
- For fearless Pro perjury
- For Zinomiona Limitation
- For Onitora Exoulis A
- For Onitora Exoulis B
- For Megalopolis
- Share of pomegranates Freedom
- Philippic
- Philippikos B
- Philippikos C
 
-------------------------------------------------
 
Demosthenes was an orator who emerged demagogue politician and strategist of ancient Athens.
Considered the greatest orator of ancient times and all time, pupil of Isocrates and Isaiah. Born in Athens in 384 and died in 322 BC suicide. His father, who had the profession of cutler, his name Demosthenes and his mother KLEOVOULOU. His name was "Demosthenes Demosthenes Paianiefs." From small tasted the bitterness of life, because, losing his father, guardians of abusing his father's estate (one of them was Demophon).
 
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less