Ονόματα Ζώων, Σ. Αθηναίος
Automon
13.2 Varies with device
Ονόματα Ζώων - Ο Λέξους Μανταλέξους ανακαλύπτει τα ονόματα των Ζώων, Σωτήρης Αθηναίος
Βιβλίο γνώσεων για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Σωτήρης Αθηναίος μεταφέρει με επιτυχία βασικές αρχές γλωσσολογικής ανάλυσης με τη μορφή ευχάριστων παιδικών ιστορίων. Παρουσιάζονται άγνωστες και ευχάριστες ιστορίες από τη ζωή των λέξεων με την πρόθεση να κατανοήσουν και να αγαπήσουν οι νεαροί αναγνώστες τη γλώσσα μας. Οι αναλύσεις υπακούουν σε όλες τις έγκυρες γλωσσολογικές αναλύσεις και ακολουθούν την ερμηνεία των εγκυρότερων λεξικών, αλλά παρουσιάζονται με την παιδική απλότητα, που εκφράζεται από τον Λέξους Μανταλέξους, τον Γαϊδαρ και τον Λεξουλίνο...

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Τίτλος του Πρωτοτύπου:
Ο Λέξους Μανταλέξους ανακαλύπτει τα ονόματα των ζώων

Συγγραφέας:
Σωτήρης Αθηναίος
athi@24grammata.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις 24γράμματα
Δήμητρος 15 (πλησίον ΗΣΑΠ), Μαρούσι, Αττική
Τ.Κ.: 151 24
Τηλ: +30 210 612 70 74
Φαξ: +30 210 600 87 50
e-mail: info@24grammata.com
website: http://www.24grammata.com

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

Names of Animals - The Lexous Mantalexous discovers the names of Animals, Sotiris Athenian
Book of knowledge for children aged 6-12 years
 
-------------------------------------------------
 
Sotiris Athenian successfully transfer fundamentals linguistic analysis in the form of delightful children's stories. Featured unknown and enjoyable life stories of words with the intention to understand and love the young readers of our language. Analyses obey all valid linguistic analyzes and follow the interpretation of the most authoritative dictionaries, but presented with childhood simplicity expressed by Lexous Mantalexous, ass and Lexoulino ...
 
-------------------------------------------------
  
Title of the original:
The Lexous Mantalexous discovers the names of animals
 
Author:
Sotiris Athenian
athi@24grammata.com
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications 24grammata
Demeter 15 (near Metro), Maroussi, Attica
Zip code: 151 24
Tel: +30 210 612 70 74
Fax: +30 210 600 87 50
e-mail: info@24grammata.com
website: http://www.24grammata.com
 
Republication is prohibited without the written permission of the author or publisher.
 
-------------------------------------------------
  
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less