Η κραυγή των πα…, E.B.Browning
Automon
13.2 Varies with device
Η κραυγή των παιδιών, Elizabeth Barrett Browning
Αθήνα, 2012

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα. H κυρία Γιάννα Πρίμπα μεταφέρει στη γλώσσα μας το έργο “Η κραυγή των παιδιών”, Elizabeth Barrett Browning (1841) από τις ηλ. εκδόσεις 24grammata.com (σειρά εν καινώ).

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Η Elizabeth Barrett Browning ήταν μία από τις σημαντικότερες Βρετανίδες ποιήτριες της Βικτωριανής εποχής. Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1806 στο Cohnadatia Hall, κοντά στο Durham. Ήταν κόρη του Edward Barrett Moulton Barrett, ιδιοκτήτη φυτείας στην Τζαμάικα, και της Mary Graham-Clarke, η οποία καταγόταν από πλούσια οικογένεια του Newcastle και ήταν το μεγαλύτερο από τα δώδεκα παιδιά τους. Ο πατέρας της επέλεξε να μεγαλώσει τα παιδιά του στην Αγγλία και όχι στην Τζαμάικα όπου είχε τα οικονομικά του συμφέροντα. Η βιογράφος Julia Markus αναφέρει ότι η Elizabeth Barrett Browning θεωρούσε ότι είχε και αφρικανικές ρίζες από τον παππού της Charles Moulton. Άρχισε να ασχολείται με την ποίηση ενώ ήταν ακόμη παιδί. Ο πατέρας της μάλιστα φρόντισε, το 1820, να εκδοθεί σε πενήντα αντίτυπα ένα επικό ποίημά της σχετικά με τη μάχη του Μαραθώνα. Για κορίτσι της εποχής εκείνης ήταν πολύ μορφωμένη και εκπαιδεύτηκε στο σπίτι της. Είχε πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Στα εφηβικά της χρόνια, αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και πιθανότατα έπασχε από φυματίωση. Το 1826 δημοσιεύτηκε ανώνυμα το «An Essay on Mind and Other Poems» (James Duncan, Λονδίνο). Με την κατάργηση της δουλείας, την οποία υποστήριζε και η ίδια – όπως φαίνεται και από το έργο της «The Runaway Slave at Pilgrim's Point» (1849) – η οικογένειά της αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα. Ο πατέρας της πούλησε την φυτεία και μετακόμισαν αρχικά στο Sidmouth και μετά στο Λονδίνο. Ενώ βρισκόταν στο Sidmouth, η Ελίζαμπεθ έγραψε το ποίημα «Prometheus Bound» (1833)...

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Τίτλος του Πρωτοτύπου:
The Cry of the Children
Η κραυγή των παιδιών

Συγγραφέας:
Elizabeth Barrett Browning

Απόδοση στα ελληνικά:
Γιάννα Πρίμπα

ISBN:
978-960-93-4586-6

Υπεύθυνοι σειράς:
Γιώργος Πρίμπας
Χαριτίνη Ξύδη

Σειρά:
εν καινώ

Αριθμός σειράς:
25

Επιμέλεια και διόρθωση κειμένου:
Γιώργος Πρίμπας

Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης:
Αθήνα, 2012

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις 24γράμματα
Δήμητρος 15 (πλησίον ΗΣΑΠ), Μαρούσι, Αττική
Τ.Κ.: 151 24
Τηλ: +30 210 612 70 74
Φαξ: +30 210 600 87 50
e-mail: info@24grammata.com
website: http://www.24grammata.com

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

The cry of the children, Elizabeth Barrett Browning
Athens, 2012
 
-------------------------------------------------
 
For the first time in the Greek language. H Mrs Gianna Primpa carry in our language the play "The cry of the children", Elizabeth Barrett Browning (1841) versions of e 24grammata.com (series in Kaino).
 
-------------------------------------------------
  
The Elizabeth Barrett Browning was one of the most important British women poets of the Victorian era. Born March 6, 1806 at Cohnadatia Hall, near Durham. She was the daughter of Edward Barrett Moulton Barrett, plantation owner in Jamaica, and Mary Graham-Clarke, who comes from a wealthy family of Newcastle and was the largest of the twelve children. Her father chose to raise children in England and not in Jamaica, where he had financial interests. The biographer Julia Markus says Elizabeth Barrett Browning believed she had African roots and her grandfather Charles Moulton. He began with poetry while he was still a child. Her father even saw, in 1820, to be issued in fifty copies an epic poem about the Battle of Marathon. For girls of that time were very educated and trained at home. He had very good knowledge of the Greek language. In her teenage years, faced health problems and probably suffered from tuberculosis. In 1826 published anonymously in «An Essay on Mind and Other Poems» (James Duncan, London). With the abolition of slavery, which supported itself - as shown by the work of «The Runaway Slave at Pilgrim's Point» (1849) - her family faced financial problems. Her father sold his plantation and moved first to Sidmouth and afterwards in London. While in Sidmouth, Elizabeth wrote the poem «Prometheus Bound» (1833) ...
 
-------------------------------------------------
 
Title of the original:
The Cry of the Children
The cry of the children
 
Author:
Elizabeth Barrett Browning
 
Performance in Greek:
Gianna Primpa
 
ISBN:
978-960-93-4586-6
 
Responsible series:
George Primpas
Charitini Xidi
 
Series:
This Kaino
 
Serial Number:
25
 
Editing and proofreading:
George Primpas
 
Place and Date of first version:
Athens, 2012
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications 24grammata
Demeter 15 (near Metro), Maroussi, Attica
Zip code: 151 24
Tel: +30 210 612 70 74
Fax: +30 210 600 87 50
e-mail: info@24grammata.com
website: http://www.24grammata.com
 
Republication is prohibited without the written permission of the author or publisher.
 
-------------------------------------------------
  
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less