Χρόνος & Γενοκτονί…, Ν.Λυγερός
Automon
13.1 Varies with device
Χρόνος και Γενοκτονίες, Νίκος Λυγερός
Αθήνα 01/04/2012

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Η νέα ποιητική συλλογή του Νίκου Λυγερού “Χρόνος και Γενοκτονίες”, σε μια καλαίσθητη ποιητική και εικαστική συλλογή, παρουσιάζεται αποκλειστικά από το 24grammata.com.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Νίκος Λυγερός γεννήθηκε το 1968 στον Βόλο, αλλά σε μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στη Γαλλία. Είναι ένας από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο και μολονότι διαθέτει ένα ‘βαρύ’ βιογραφικό, παλεύει καθημερινά με σεμνότητα και αλτρουισμό για το μοναδικό του ενδιαφέρον, όπως ο ίδιος ομολογεί, τον άνθρωπο..

Ως ερευνητής κατέχει διάφορα παγκόσμια ρεκόρ στους τομείς της άλγεβρας, της θεωρίας αριθμών και της συνδυαστικής. Είναι στρατηγικός σύμβουλος και καθηγητής γεωστρατηγικής στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Στρατολογικού, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας στην Ελλάδα.

Ως καθηγητής μαθηματικών, πληροφορικής, κυβερνητικής, επιστημολογίας, γλωσσολογίας, βιοηθικής διδάσκει στα Πανεπιστήμια της Λυών, της Αθήνας και της Θράκης και στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. Είναι Πρόεδρος Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων (Υπουργείο Παιδείας), καθηγητής προικισμένων παιδιών, expertδιερμηνέας και μεταφραστής στα γαλλικά δικαστήρια, επιστημονικός σύμβουλος του Συνδέσμου φίλων Καραθεοδωρή, που έχει στόχο την ανάδειξη της επιστημονικής μορφής του μεγαλύτερου μαθηματικού της σύγχρονης Ελλάδας Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, και του Υπουργείου Παιδείας...

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.lygeros.org

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Τίτλος του Πρωτοτύπου:
Χρόνος και Γενοκτονίες

Ποιητής:
Νίκος Λυγερός

Εικονογράφηση: Νίκος Λυγερός
Όλα τα έργα του βιβλίου, καθώς και το εξώφυλλο ζωγραφίστηκαν από τον Νίκο Λυγερό

Επιμέλεια εξωφύλλου:
Παρασκευή Τζεβελεκάκη
(Εικαστικό του Νίκου Λυγερού:
Γαλάζιες γραμμές για τα θύματα γενοκτονιών - Feutre sur papier ancien)

Υπεύθυνος σειράς:
Γιώργος Πρίμπας
http://pribas.blogspot.com

Σειρά:
εν καινώ

Αριθμός σειράς:
2

Επιμέλεια και διόρθωση κειμένου:
Σωτήρης Αθηναίος.

Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης:
Αθήνα 01/04/2012.

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις 24γράμματα
Δήμητρος 15 (πλησίον ΗΣΑΠ), Μαρούσι, Αττική
Τ.Κ.: 151 24
Τηλ: +30 210 612 70 74
Φαξ: +30 210 600 87 50
e-mail: info@24grammata.com
website: http://www.24grammata.com

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

Time and Genocides, Nick Ligeros
Athens 01/04/2012
 
-------------------------------------------------
 
The new collection of poems by Nikos Lygerou "Time and Genocide", an elegant poetic and artistic collection, presented exclusively by 24grammata.com.
 
-------------------------------------------------
  
Nick Ligeros born in 1968 in Volos, but at an early age moved with his family to France. It is one of the 50 smartest people in the world and although has a 'heavy' resume, struggles daily with modesty and altruism to his main concern, as he confesses, man ..

As a researcher holds several world records in the areas of algebra, number theory and combinatorial. Is a strategic consultant and professor at the Police Academy geostrategic, School of National Security at the Faculty Recruiting, School of the Air Force and the National Defense College in Greece.

As a professor of mathematics, informatics, cybernetics epistemology, linguistics, bioethics teaches at the Universities of Lyon, Athens and Thrace and the Polytechnic School of Xanthi. Committee Chair is Artistic Schools (Ministry of Education), Professor gifted children, expertdiermineas and translator in French courts, scientific adviser of the Association Friends Caratheodory, which aims to highlight the scientific form of higher mathematics of modern Greece Constantine Caratheodory and the Department of Education. ..
 
For more information: http://www.lygeros.org
 
-------------------------------------------------
 
Title of the original:
Time and Genocides
 
Poet:
Nick Ligeros
 
Illustration: Nick Ligeros
All projects in the book, and the cover painted by Nick Lygero
 
Editor cover:
Friday Tzevelekaki
(Visual Nikos Lygerou:
Blue lines for victims of genocide - Feutre sur papier ancien)
 
Responsible series:
George Primpas
http://pribas.blogspot.com
 
Series:
This Kaino
 
Serial Number:
2
 
Editing and proofreading:
Sotiris Athenian.
 
Place and Date of first version:
Athens 01/04/2012.
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications 24grammata
Demeter 15 (near Metro), Maroussi, Attica
Zip code: 151 24
Tel: +30 210 612 70 74
Fax: +30 210 600 87 50
e-mail: info@24grammata.com
website: http://www.24grammata.com
 
Republication is prohibited without the written permission of the author or publisher.
 
-------------------------------------------------
  
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less