Ιπποκράτης (Άπαντα)
Automon
13.2 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα παρακάτω Αρχαία Ελληνικά έργα (χωρίς μεταφράσεις):

- Αφορισμοί - Τμήμα 1-7
- Επιδημιών
- πποκράτειος Όρκος
- Κατ' Ιητρείον
- Μοχλικός
- Παραγγελίαι
- Περί Αγμών
- Περί Αέρων, Υδάτων, Τόπων
- Περί Αιμορροΐδων
- Περί Άρθρων
- Περί Αρχαίας Ιητρικής
- Περί Διαίτης Οξέων
- Περί Ελκών
- Περί Ιερής Νούσου
- Περί Συρίγγων
- Περί Τροφής
- Περί Των Εν Κεφαλή Τρωμάτων
- Προγνωστικόν

Ο Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας γιατρός και θεωρείται μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία της ιατρικής. Αναφέρεται ως ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης ως ο ιδρυτής της Ιπποκρατικής Ιατρικής Σχολής. Ο Ιπποκράτης είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής που κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις, τις δαιμονολογίες και τις δεισιδαιμονίες της εποχής. Πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και το φιλοσοφικό στοχασμό, ταυτίζοντας την επαγγελματική της άσκηση με τις ηθικοδεοντολογικές αρχές και τις ουμανιστικές αξίες. Το πρωτοποριακό και σε σημαντικό βαθμό προβλεπτικό του έργο επηρέασε τις περισσότερες σύγχρονες ιατροβιολογικές ειδικότητες του δυτικού κόσμου που επάξια τον ονόμασε θεμελιωτή και στυλοβάτη της Ιατρικής Επιστήμης. Ειδικότερα, πιστώνεται με την προώθηση σε μεγάλο βαθμό της συστηματικής μελέτης της κλινικής ιατρικής, συνοψίζοντας την ιατρική γνώση και συνταγογραφώντας πρακτικές για γιατρούς μέσω της Ιπποκρατικής Συλλογής (Corpus Hippocraticum) και άλλων έργων.

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek works (without translations):
 
- Aphorisms - Section 1.7
- Epidemics
- Ppokrateios Oath
- Lump Iitreion
- Mochlikos
- Parangeliai
- About Agmon
- About Airs, Waters, Places
- About Haemorrhoids
- About Articles
- About Ancient Iitrikis
- About Diet Acids
- About Ulcers
- About Sacred NOUSI
- About Syringe
- About & Nourishing
- About of DWN Head WE EAT
- Prognostical
 
Hippocrates (Kos 460 BC - Larisa 377 BC) was ancient Hellene doctor and considered one of most outstanding personalities in history of medicine. Refers as the father of modern medicine in recognition of its contribution to field of medical science as the founder of Hippocratic Medicine School. Hippocrates is the establisher of rational medicine that succeeded thus to relieve it from the metaphysically elements, superstitions, prejudices, the Demonology and superstitions of the era. Accomplished the harmonious matching of anthropocentric science with medicine art and the philosophical contemplation, equating her professional exercise with the ithikodeontologikes principles and Humanistic values. The pioneering and in important degree predictive of work influenced the Most modern iatroviologikes specializations of western world that deservedly named him founder and stylobate of Medicine Science. Specifically, is credited by advancing to large degree of systematic study of clinical medicine, summing up the medical knowledge and prescribing practices for doctors through the Hippocratic Corpus (Corpus Hippocraticum) and other projects.
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less