Ξενοφών (Άπαντα)
Automon
13.2 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα παρακάτω Αρχαία Ελληνικά έργα (χωρίς μεταφράσεις):

Ιστορικά και Βιογραφικά:
- Κύρου Ανάβασις
- Ελληνικά
- Αγησίλαος

Φιλοσοφικά και Διάλογοι:
- Απολογία Σωκράτους
- Απομνημονεύματα
- Οικονομικός
- Συμπόσιον
- Ιέρων

Διδακτικά:
- Λακεδαιμονίων Πολιτεία
- Αθηναίων Πολιτεία
- Πόροι ή περί προσόδων
- Ιππαρχικός
- Περί Ιππικής
- Κυνηγετικός
- Κύρου ΠαιδείαΞενοφών (περ. 427 π.Χ.-355 π.Χ.) ο Αθηναίος ήταν ιστορικός συγγραφέας και σωκρατικός φιλόσοφος. Γιος του Γρύλλου από το δήμο Ερχιάς (κοντά στη Φυλή), κονωνικά ανήκε στην τάξη των ιππέων και πολιτικά έδρασε ως ολιγαρχικός και φιλολάκων. Μετά το 410 π.Χ. γνωρίστηκε με τον Σωκράτη και μπήκε στον κύκλο των μαθητών του.Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης

Καλή ανάγνωσηPowered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek works (without translations):
 
Historical and Biographical:
- Anabasis
- Greek
- Agesilaus
 
Philosophical and Dialogues:
- Apology Socrates
- Memoirs
- Financial
- Symposium
- Hieron
 
Textbooks:
- State Spartans
- Athenian
- Resources on or annuities
- Ipparchikos
- On Dressage
- Hunting
- Education of Cyrus
 
 
 
Xenophon (ca. 427 BC-355 BC) was an Athenian historian, writer and Socratic philosopher. Son Gryllou the municipality Erchias (near race), cones belonged to the class of horsemen and politically acted as oligarch and filolakon. After 410 BC acquainted with Socrates and joined the circle of disciples.
 
 
  
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book
- Creating and deleting personal bookmarks
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book
- Day and Night mode
- Ability to change the font color for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen
 
Happy reading
 
 
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less