Λυσίας (Άπαντα)
Automon
13.2 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα παρακάτω Αρχαία Ελληνικά έργα (χωρίς μεταφράσεις):

- Απολογία δωροδοκίας
- Αρεοπαγιτικός
- Δήμου καταλύσεως απολογία
- Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς
- Ερωτικός
- Κατά Αγοράτου
- Κατά Αλκιβιάδου Α' Λιποταξίου
- Κατά Αλκιβιάδου Β' αστρατείας
- Κατά Ανδοκίδου ασέβειας
- Κατά Διογείτονος
- Κατά Επικράτους
- Κατά Ερατοσθένους
- Κατά Εργοκλέους
- Κατά Θεομνήστου (μέρος Α)
- Κατά Θεομνήστου (μέρος Β)
- Κατά Ιπποθέρσου (αποσπασματικό)
- Κατά Νικομάχου
- Κατά Παγκλέωνος
- Κατά Σιτοπωλών
- Κατά Φιλοκράτους
- Κατά Φίλωνος δοκιμασίας
- Κατηγορία προς τους συνουσιαστάς κακολογιών
- Ολυμπιακός
- Περί δημεύσεως των του Νικίου αδερφού
- Περί δημοσίων αδικημάτων
- Περί της Ευάνδρου δοκιμασίας
- Περί του μη καταλύσαι την πάτριον πολιτείαν Αθήνησι
- Περί τραύματος εκ πρόνοιας
- Προς Σίμωνα απολογία
- Υπέρ Αδυνάτου
- Υπέρ Καλλίου
- Υπέρ Μαντιθέου
- Υπέρ Πολυστράτου
- Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία
- Υπέρ του Στρατιώτου
- Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Λυσίας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες της αρχαιότητας. Γεννήθηκε το 459 π.Χ. στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν ο Κέφαλος, επιφανής και πλούσιος Συρακούσιος, ενώ παππούς του ήταν ο Λυσανίας. Είχε δυο αδέλφια, τον Πολέμαρχο και τον Ευθύδημο. Ο πατέρας του με πρόσκληση του φίλου του πολιτικού Περικλή άφησε τις Συρακούσες για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, όπου έζησε ως μέτοικος τριάντα περίπου χρόνια, ως το θάνατό του. Ο Κέφαλος χάρη στην οικονομική του άνεση και τη γνωριμία του με εξέχοντες πνευματικούς άνδρες της Αθήνας έδωσε υψηλού επιπέδου αγωγή και επιμελημένη μόρφωση στα παιδιά του. Το 430 π.Χ. ο Λυσίας μαζί με τα αδέλφια του, τον Πολέμαρχο και τον Ευθύδημο,αναχώρησε σε ηλικία 15 περίπου ετών για τους Θουρίους, την αποικία των Αθηναίων στην Κάτω Ιταλία. Εκεί διδάχτηκε ρητορική από τον Τεισία, το γνωστό Συρακούσιο ρήτορα. Το 412 π.Χ. όμως επέστρεψε ξανά στην Αθήνα, όταν μετά την ατυχή εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία υπερίσχυσε στους Θουρίους η εχθρική προς τους Αθηναίους πολιτική παράταξη. Μαζί με τον αδελφό του Πολέμαρχο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ζούσε ως πλούσιος ισοτελής, έχοντας κτήματα, τρία σπίτια και εργοστάσιο ασπίδων στον Πειραιά, όπου εργάζονταν 120 δούλοι.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek works (without translations):
 
- Apology corruption
- Areopagitikos
- Municipality catalysis apology
- Epitaph percent Corinthians voithois
- Erotic
- When agora
- When Alkiviadou A 'Desertion
- When Alcibiades II astrateias
- When Andokides disrespect
- When Diogeitonos
- In the Mainstream
- When Eratosthenes
- When Ergokleous
- When Theomnistou (Part A)
- When Theomnistou (Part B)
- When Ippothersou (fragmentary)
- When Nicomachus
- When Pagkleonos
- When wheat dealer
- When Philokrates
- When Philo test
- Category to badmouth synousiastas
- Olympiakos
- On the Forfeiture of Nicky brother
- On public offenses
- About Evandrou test
- On the non katalysai Patrice politeian Athinisi
- On a trauma care
- For Simon apology
- Share impossible
- Share Kalliou
- Share Mantitheou
- Share Polystratou
- In support of the Eratosthenes murder apology
- For the Military
- Support of Aristophanes money
 
-------------------------------------------------
 
Lysias was one of the greatest orators of antiquity. Born in 459 BC Athens. His father was Kefalos, a prominent and wealthy Syracuse, while grandfather was Lysanias. She had two brothers, the Warlord and Efthydimo. His father by invitation of his friend Pericles political left Syracuse to settle in Athens, where he lived as Metic thirty years, until his death. Kefalos thanks to economic comfort and acquaintance with prominent intellectuals of Athens gave high-level treatment and careful education to his children. 430 BC Lysias together with his brothers, the Warlord and Efthydimo departed at the age of about 15 years Thourios, the Athenian colony in southern Italy. There he was taught rhetoric by Teichia, the famous orator of Syracuse. In 412 BC But returned again to Athens, when after the unfortunate expedition of the Athenians in Sicily prevailed in Thourios hostile to the Athenians political faction. Along with his brother Warlord moved to Athens, where he lived as a rich flush, having land, three houses and factory shields in Piraeus, where 120 slaves worked.
 
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less