Πέντε ζωές κι ένα…, Δ. Κασκάλη
Automon
13.1 Varies with device
Πέντε ζωές κι ένα μυθιστόρημα, Δώρα Κασκάλη
Σπουδή ενός δόκιμου γραφιά
Νουβέλα
ISBN (ebook): 978-960-99990-5-2
2012
Εκδόσεις OpenBook

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η Δώρα Κασκάλη ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. Το 2010 κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων της "Στο τρένο" από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης (υποψήφιο στη βραχεία λίστα των βραβείων του "Διαβάζω" στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα). Το Νοέμβριο του 2011 κυκλοφόρησε από τις ίδιες εκδόσεις το μυθιστόρημά της "Κάτω". Αυτή την περίοδο γράφει τη δεύτερη συλλογή διηγημάτων της, που ευελπιστεί να εκδοθεί το 2013. Διατηρεί τη στήλη «Ακουστικός τηλέγραφος» στο webzine τέχνης, ΝΤΟΥέΝΤΕ.

http://stotreno.wordpress.com
http://katwthebook.wordpress.com

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η νουβέλα αυτή γράφτηκε το 2007, παράλληλα με την πρώτη συλλογή διηγημάτων μου Στο τρένο (Γαβριηλίδης, 2010) και αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά προσπάθειά μου να γράψω μια εκτενέστερη σύνθεση. Φέρει το άρωμα της εποχής της και όλες τις αδυναμίες, αλλά και τον ενθουσιασμό ενός πρωτόλειου.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Εικόνα εξωφύλλου:
Δημήτρης Κιουπριτζήs

Σχεδιασμός εξωφύλλου:
Λευτέρης Παναγουλόπουλος
www.leftgraphic.gr

Επιμέλεια έκδοσης:
Γιάννης Φαρσάρης
www.open-sesame.me

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
http://www.automon.gr

OPENBOOK – Ανοικτή Λογοτεχνία
http://www.openbook.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή - 3.0 Ελλάδα

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

Five lives and a novel, Gifts Kaskali
Study of a probationary rootworm
Novel
ISBN (ebook): 978-960-99990-5-2
2012
Publications OpenBook
 
-----------------------------------
 
Dora Kaskali lives and works in Thessaloniki. In 2010 released a collection of short stories "The train" than the versions Gabrielides (candidate for the short list of awards "read" in the category of emerging writers). The November 2011 released by the same publishing her novel "Down." This currently writing his second collection of short stories, which hopes to be issued in 2013. Keeps the column "Acoustic telegraph" in webzine art duende.
 
http://stotreno.wordpress.com
http://katwthebook.wordpress.com
 
-----------------------------------
 
The novel was written in 2007, along with his first collection of short stories in my train (Gabrielides, 2010) and is the first essentially my attempt to write a more extensive synthesis. Bring the scent of the season and all its weaknesses, but the excitement of a proto.
 
-----------------------------------
 
Cover image:
Dimitris Kioupritzis
 
Cover design:
Lefteris Panagoulopoulos
www.leftgraphic.gr
 
Editor:
John Farsaris
www.open-sesame.me
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
http://www.automon.gr
 
OPENBOOK - Open Literature
http://www.openbook.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - Share Alike - 3.0 Greece
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/
 
-----------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less