Το κουτί, Μαρίνα Αποστόλου
Automon
13.1 Varies with device
Το κουτί, Μαρίνα Αποστόλου
Θεατρικό έργο
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-80220-9-6
Νοέμβριος 2012
Εκδόσεις Σαΐτα

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

«Ο ένας έχουμε ανάγκη τον άλλο»… πόσο κλισέ φράση, πόσο χιλιοειπωμένη και πόσο ανεφάρμοστη τελικά! Πόσο ενημερωμένοι είμαστε για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα; Πόσο τραγική είναι η αλήθεια γύρω από το συγκεκριμένο θέμα στη χώρα μας; Δαιμονοποίηση, ταμπού και εσωστρέφεια μέχρι το «κακό» να χτυπήσει τη δική μας πόρτα κι εκεί να δούμε πόσο πονάει στην πράξη η μη ουσιαστική κατανόηση της υπαρκτής αμοιβαίας ανάγκης.
Ελλάδα, 2012. Ατελείωτες λίστες αναμονής για μόσχευμα. Νοοτροπία που δε λέει να αλλάξει. Τι γίνεται όμως στο τέλος και πόσο ακριβά πληρώνουμε το τίμημα της πνευματικής μας ακαμψίας;

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Η Μαρίνα Αποστόλου γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Είναι εκπαιδευτικός. Έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές «Θα περπατήσουμε μαζί» (Ιούλιος 2010) και «Νοτιάς» (Απρίλιος 2011) και ένα θεατρικό μονόπρακτο «Οι αποθηκάριοι» (Φεβρουάριος 2012) από τις εκδόσεις Οσελότος. «Το κουτί» είναι το δεύτερο θεατρικό της εγχείρημα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σαΐτα (apostoloumarina@yahoo.gr).

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Σχεδιασμός εξωφύλλου:
Μαρίνα Αποστόλου
apostoloumarina@yahoo.gr

Επιμέλεια-Διορθώσεις:
Ιωάννα Αναστάση
ioanna.anastasi@yahoo.gr

Σελιδοποίηση:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
iraklis.lampadariou@gmail.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

The box, Marina St.
Play
ISBN (ebook-digital book): 978-618-80220-9-6
November 2012
Shuttle Publications
 
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 
"The one we need another" ... how cliche phrase, how hackneyed and how unworkable finally! How informed are for transplantation in Greece? How tragic is the truth about this issue in our country? Demonization, taboos and introversion until the "bad" hit our own door and there to see how it hurts in practice non-fundamental understanding of mutual need and absence.
Greece, 2012. Endless waiting lists for transplant. Mentality that is not saying to change. But what in the end and how expensive paying the price of our intellectual rigor?
 
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 
Marina Apostle was born in 1981 in Athens. Is teacher. He published two collections of poetry "We will walk together" (July 2010) and "Southern" (April 2011) and a one-act play "The warehousemen" (February 2012) published by Oselotos. "The Box" is the second play of the project and is published by Shuttle (apostoloumarina@yahoo.gr).
 
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 
Cover Design:
Marina St.
apostoloumarina@yahoo.gr
 
Editor-Corrections:
Joanna Anastasi
ioanna.anastasi@yahoo.gr
 
Pagination:
Hercules Lampadariou
iraklis.lampadariou@gmail.com
 
Application Development Android:
Anthony Panoras
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr
 
Shuttle Publications
Athanasiou Diakou 42, 652 01, Kavala
T .: 2510 831856
K .: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
Detailed information for that license cc, read at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page in the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book and just return it remembers where you left off
- Percentage% completion of the book.
- Watch to remember reading the book.
- Day and night mode.
- Modify the font color and background for more relaxed reading.
- Automatic adjustment of the text to the screen size.
- No internet connection required to read the book.
 
Good reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less