Ένα ουράνιο…, Μ. Καβαλλιεράκη
Automon
1.3.1 Varies with device
Ένα ουράνιο τόξο μαλλιά κουβάρια, Μαρίνα Καβαλλιεράκη
Παιδικό Βιβλίο
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-22-2
Σεπτέμβριος 2013
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η Ουρανία, η νεράιδα του Ουράνιου τόξου, ένοιωθε πολύ κουρασμένη.
Μια ξαφνική μπόρα κάτω στη Μάνη, μετά άλλη μία πάνω στην Ξάνθη, έτρεχε να απλώσει τις κορδέλες του Ουράνιου τόξου από άκρη σε άκρη.
Αλλά εκτός από την απόσταση που έπρεπε να καλύψει, έπρεπε ταυτόχρονα να τα βγάλει πέρα και με τις ιδιοτροπίες που είχε η κάθε κορδέλα!
Είδε όμως ένα χρυσό απαλό συννεφάκι και αποφάσισε να ξεκουραστεί.
Τι θα κάνουν όμως οι κορδέλες;
Σε ποια περιπέτεια θα μπουν;

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

H Μαρίνα Καβαλλιεράκη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τα Χανιά.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Bourgogne.
Ταξιδεύει μέσα από τα βιβλία, ενίοτε blogάρει για να ξεμπλοκάρει, αλλά πιο πολύ της αρέσει να δημιουργεί με τα παιδιά για τα παιδιά, παραμύθια και στη συνέχεια να τα ζωντανεύει με ήχους, εικόνες και χειροτεχνίες.
Γιατί από μικρή αυτό το «Μια φορά και έναν καιρό» της φαινόταν μαγικό.
Ασχολείται πολύ με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση και στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
«Μαγειρεύει» τις δικές της παραμυθοσυνταγές όπως «Οι πλεξίδες της αγαπώς» που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό διηγήματος της Κρητικής Εστίας με θέμα την Κρητική φιλοξενία.
Διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά.
Τα τελευταία δεκατρία χρόνια εργάζεται σε Μ.Κ.Ο που ασχολείται με παιδιά.
Πάνω απ’ όλα όμως είναι υπερήφανη μαμά της Δημητρούλας.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Εικονογράφηση:
Πάρις Χαραλαμπίδης
http://parischaralampidis.blogspot.gr

Επιμέλεια, Σελιδοποίηση:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
http://www.lampadariou.eu

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Καλή ανάγνωση

A rainbow hair tangles, Marina Kavallierakis
Children's book
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-22-2
September 2013
Publications Saito
 
-----------------------------------
 
Urania, the fairy of the rainbow, he felt very tired.
A sudden storm down in Mani, after once more in Xanthi, run to stretch the ribbons of rainbow butt.
But aside from the distance they had to cover, had to simultaneously cope with the vagaries had each ribbon!
But he saw a pale gold bubble and decided to rest.
What will they do but the ribbons?
Which adventure will get?
 
-----------------------------------
 
H Marina Kavallierakis born in Athens and hails from the city.
He holds a degree in French Literature from the University of Bourgogne.
Travels through books, sometimes blogarei to unblock, but most likes to create with children for children, fairy tales and then comes alive with the sounds, sights and crafts.
Because of this small "Once upon a time" seemed magical.
It deals a lot with new technologies and in particular their application to education and creative activities for children.
"Cooks" its own paramythosyntages like "The cords of agapos" who excelled in the short story competition on Hestia Cretan Cretan hospitality.
Her stories have been published in online literary magazines.
The last thirteen years working in NGOs dealing with children.
Above all though is the proud mom Dimitroulas.
 
-----------------------------------
 
Illustration:
Paris Charalambides
http://parischaralampidis.blogspot.gr
 
Editing, Layout:
Hercules Lampadariou
http://www.lampadariou.eu
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications Saito
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T.: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to play the project (total, partial or in summary, by any means mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you can not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less