Το ποδήλατο &…, Ρ. Κυρκιντάνου
Automon
1.4.0.1 Varies with device
Το ποδήλατο και το αερόστατο, Ράνια Κυρκιντάνου
Αφήγημα
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-93-2
Σεπτέμβριος 2014
Εκδόσεις Σαΐτα

http://www.automon.gr/2014/09/KurRan-TPKTA.html

Ένα παλιό ποδήλατο κι ένα αερόστατο, άγνωστα μεταξύ τους, παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους και αποφασίζουν να εξερευνήσουν τον κόσμο. Το καθένα ταξιδεύει με τον δικό του τρόπο και ανακαλύπτει διαφορετικά πράγματα. Όμως ένα απρόβλεπτο γεγονός αναγκάζει το ποδήλατο να σταματήσει την πορεία του. Όλα δείχνουν ότι το ταξίδι του έχει τελειώσει, ώσπου συναντά το αερόστατο…

Η Ράνια Κυρκιντάνου γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα.
Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία και Ειδική Παιδαγωγική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ασχολείται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και το γράψιμο.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Επιμέλεια, Διορθώσεις:
Αντωνία Αριστοδήμου
antonia.aristodi@gmail.com

Φωτογραφία Εξωφύλλου:
Διάνα Σεϊτανίδου
diana.seitanidou@gmail.com

Σελιδοποίηση, Σχεδιασμός Εξωφύλλου:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
http://www.lampadariou.eu

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Καλή ανάγνωση

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr

Android Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps

Android Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books

Android Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games

Android YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

The bicycle and balloon, Rania Kyrkintanou
Narrative
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-93-2
September 2014
Publications Saita
 
http://www.automon.gr/2014/09/KurRan-TPKTA.html
 
An old bike and a balloon, unknown to each other, take their lives into their own hands and decide to explore the world. Each travels in his own way, and discovers different things. But an unforeseen event causes the bike to stop his progress. Everything indicates that the trip is over, until he meets the balloon ...
 
Rania Kyrkintanou born and lives in Athens.
He studied French literature and Special Education at the National University of Athens.
It deals with the teaching of Greek as a foreign language and writing.
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Editor, Corrections:
Antonia Aristodimou
antonia.aristodi@gmail.com
 
Cover photo:
Diana Seitanidou
diana.seitanidou@gmail.com
 
Layout, Cover Design:
Hercules Lampadariou
http://www.lampadariou.eu
 
Publications Saita
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T .: 2510 831856
K .: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to play the project (total, partial or in summary, by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you can not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
Happy reading
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
 
Android Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps
 
Android Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books
 
Android Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games
 
Android YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less