ΕξοΡγισμός, Δημήτρης Νότας
Automon
13.2 Varies with device
ΕξοΡγισμός, Δημήτρης Νότας
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-33-8
Οκτώβριος 2013
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Μια ψηλή, όμορφη κοπέλα που είναι η χαρά της Λαιμαργίας. Η φίλη της, κυνική και κοντή, η χαρά της Οργής. Και υπάρχει και ο γιατρός, ααα ο γιατρός που δεν είναι ένας κανονικός γιατρός, είναι η ψεύτικη χαρά της Λαγνείας.
Καθώς μπαίνουμε στον κόσμο τους μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις, ξαφνικά πεταγόμαστε με το ζόρι στον πραγματικό κόσμο που βρίθει από τα λοιπά θανάσιμα αμαρτήματα που θριαμβεύουν. Και έρχεται ο πόλεμος, πάντα έρχεται ο πόλεμος στον κόσμο των δίποδων θηλαστικών. Και ο όρος νίκη ή ήττα εξαρτάται από την οπτική.
Μια φανταστική ιστορία που μερικές φορές εύχεσαι, κάποια μέρη της, να ήταν πραγματικά...

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Γεννήθηκα το 1969 όταν κάποιοι πατούσαν το πόδι τους για πρώτη φορά στη Σελήνη & κάποιοι άλλοι πετούσαν στα ουράνια κάνοντας χρήση διάφορων ουσιών.
Σε τρυφερή ηλικία αποφάσισα να γίνω γυμναστής και το μετάνιωσα την ημέρα της αποφοίτησής μου. Παράλληλα με τις σπουδές, δούλεψα ως οικοδόμος, σερβιτόρος, barman, dj (της κακιάς ώρας) ενώ όταν απολύθηκα από τον στρατό, έγινα διακινητής αλληλογραφίας με μοτοποδήλατο. Αηδιασμένος από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, στράφηκα στα πολυεθνικά ταχυφαγεία. Γρήγορα έγινα manager & φορούσα ταμπελάκι με το ονοματεπώνυμό μου στο στήθος. Φούσκωνα από περηφάνια. Η εξέλιξη της καριέρας μου συνδέθηκε στενά με την εξυπηρέτηση των πελατών. Τότε αποφάσισα να γίνω Βουδιστής & να περιορίσω τις επιθυμίες μου στο ελάχιστο. Ζω στη Ραφήνα με τη γυναίκα μου και τις δυο μας κόρες. Ααα και με ένα σκύλο…
E-mail επικοινωνίας: dimitrios.notas@gmail.com

Διηγήματά του έχουν διακριθεί σε 4 διαγωνισμούς:
- Εκδόσεις Ίνδικτος (Σχεδόν κάποιος άλλος, 2006)
- Diavasame.gr (Καταπίνοντας δόσεις απέραντης αγάπης, 2007)
- Περιοδικό «Κελαίνω» (Τα ανήσυχα πόδια της, 2008)
- Εκδόσεις Ανατολικός (Το βουητό, 2009)

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Επιμέλεια-Διορθώσεις:
Δέσποινα Γεωργαντά
d.georgada@gmail.com

Εξώφυλλο, Σελιδοποίηση:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
http://www.lampadariou.eu

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

Raging, Dimitris Notas
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-33-8
October 2013
Publications Saito
 
-----------------------------------
 
A tall, beautiful girl who is the joy of gluttony. Her friend, cynical and short, the joy of Wrath. And there the doctor aaa doctor that is not a regular doctor is the false joy of Lust.
As we enter into their world through their personal narratives, suddenly recoil was barely in the real world that is full of other deadly sins who triumph. And there is war, war always comes to the world of bipedal mammals. And the term victory or defeat depends on the perspective.
A fantastic story that sometimes pray, some parts, it was really ...
 
-----------------------------------
 
I was born in 1969 when some stomped his foot for the first time on the Moon and others flew to the heavens using various substances.
At the tender age decided to become a gymnast and regretted it the day of my graduation. While studying, I worked as a builder, waiter, barman, dj (the wicked time) and while I was sacked from the army, I became trafficker mail on a moped. Appalled by the movement in the streets of Athens, turned to multinational fast food. Quickly became a manager & was wearing nametag with my name on the chest. Inflated with pride. The evolution of my career has been closely associated with the customer. Then I decided to become a Buddhist and I limit my desires to a minimum. I live in Rafina with my wife and our two daughters. Oh and a dog ...
Contact E-mail: dimitrios.notas @ gmail.com
 
Her stories have won awards in 4 competitions:
- Publishing Indiktos (Almost anyone else, 2006)
- Diavasame.gr (swallowing doses of Infinite Love, 2007)
- Magazine "Celaeno" (restless legs, 2008)
- Publications East (hum, 2009)
 
-----------------------------------
 
Editor-Corrections:
Despina Georganta
d.georgada @ gmail.com
 
Cover, Layout:
Hercules Lampadariou
http://www.lampadariou.eu
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications Saito
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to reproduce the project (total, partial or in summary, by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you may not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
-----------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less