Το επάνω κου…, Σ.Παπ. & Μ.Χατ.
Automon
1.4.0.1 Varies with device
Το επάνω κουμπί, Σταυρούλα Παπαδοπούλου - Μαρία Χατζή
Παιδικό Βιβλίο
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-66-6
Μάρτιος 2014
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Ο Αστέρης είναι ένα όμορφο, λαμπερό κουμπί, που θέλει όλοι να το προσέχουν και να το θαυμάζουν. Κι έτσι γίνεται, μέχρι τη μέρα που αναγκάζεται να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με τους συγγενείς του, που είναι κάποια άλλα κουμπιά ολόιδια με αυτόν.
Απογοητευμένος και θυμωμένος, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει προς το χειρότερο. Μέσα στην απογοήτευση και τον θυμό του, ο Αστέρης ζει μια περιπέτεια που του μαθαίνει τι σημαίνει να είσαι αληθινά αξιοθαύμαστος…

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η Σταυρούλα Παπαδοπούλου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε Παιδαγωγική στο Queens College, CUNY της Νέας Υόρκης και έκανε επανεκπαίδευση στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τις ελεύθερες ώρες της τις αφιερώνει σε εθελοντική δράση στις δημοτικές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης, οργανώνει και παρουσιάζει εκδηλώσεις για παιδιά δημοτικού και ενημερωτικά σεμινάρια για φοιτητές.
Διδάσκει αγγλικά και προετοιμάζει υποψήφιους για τις σπουδές τους στο εξωτερικό.
Παράλληλα αρθρογραφεί σε διάφορα site του εξωτερικού με θέμα την δημιουργική διδασκαλία.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η Μαρία Χατζή είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Είναι επίσης και αυτοδίδακτη καλλιτέχνης, σχεδιάστρια χειροτεχνιών (για παιδιά και ενήλικες), χειροποίητων κοσμημάτων και μικροδιακοσμητικών.
Ασχολείται με τη Δημιουργικότητα (Δημιουργική Χειροτεχνία και Δημιουργική Γραφή) εδώ και δεκαπέντε χρόνια.
Τώρα δεν εργάζεται πλέον ως καθηγήτρια Αγγλικών. Αφιερώνει αρκετό από τον χρόνο της στις εκδηλώσεις των δημοτικών βιβλιοθηκών στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου συμμετέχει εθελοντικά με εργαστήρια διαφόρων δημιουργικών δραστηριοτήτων (κατασκευές και δημιουργική γραφή) κυρίως για παιδιά, αλλά και παρουσιάσεις μεθόδων και τεχνικών δημιουργικής χειροτεχνίας για ενήλικες. Επίσης γράφει σχετικά άρθρα και οδηγίες για χειροποίητες κατασκευές στο διαδίκτυο, στην Αγγλική γλώσσα. Η εθελοντική της συμμετοχή στις εκδηλώσεις των βιβλιοθηκών, καθώς και η συγγραφή του παρόντος mini e-book με Creative Commons License είναι προσφορά κοινωνικού έργου (χωρίς οικονομικό όφελος για την ίδια), σε μια προσπάθεια προώθησης της δημιουργικότητας και στη χώρα μας.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Εικονογράφηση:
Σταυρούλα Παπαδοπούλου

Επιμέλεια-Διορθώσεις, σελιδοποίηση:
Κωνσταντίνα Χαρλαβάνη
k.charlavani@gmail.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Καλή ανάγνωση

The top button, Stavroula Papadopoulou - Bob Smith
Children's book
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-66-6
March 2014
Publications Saito
 
-----------------------------------
 
The star is a beautiful, shiny button, who wants everyone to pay attention and be admired. And so it is, until the day he is forced to coexist and cooperate with their relatives, who are some other buttons identical with him.
Frustrated and angry, he sees his life change for the worse. Inside the frustration and anger, the starfish lives an adventure that teaches him what it means to be truly remarkable ...
 
-----------------------------------
 
Stavroula Papadopoulou was born in Thessaloniki.
He studied Education at Queens College, CUNY New York refresher made at the Department of Primary Education, Aristotle University of Thessaloniki. Free to devote hours of voluntary action in municipal libraries of Thessaloniki, organizes and presents events for primary school children, and seminars for students.
He teaches English and prepares candidates for their studies abroad.
Same time he writes on various external site on the creative teaching.
 
-----------------------------------
 
The Bob Smith is a graduate of the department of English Language and Literature of Aristotle. It is also a self-taught artist, designer crafts (children and adults), handmade jewelry and mikrodiakosmitikon.
Deals with Creativity (Creative Crafts and Creative Writing) for fifteen years.
Now no longer works as an English teacher. He devotes much of his time in the events of municipal libraries in the municipality of Thessaloniki, where voluntarily participating laboratories with different creative activities (construction and creative writing) primarily for children, but also presentations of methods and techniques of creative crafts for adults. He also writes articles and instructions for handmade items online, in English. Voluntary participation in the events of libraries, as well as the writing of this mini e-book with Creative Commons License is offering social work (no financial benefit for itself), in an effort to promote creativity in our country.
 
-----------------------------------
 
Illustration:
Stavroula Papadopoulou
 
Editor-Corrections, pagination:
Konstantina Charlavani
k.charlavani @ gmail.com
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
http://www.automon.gr
 
Publications Saito
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T.: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to play the project (total, partial or in summary, by any means mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you can not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less