Μια ζέβρα που την…, Ε.Σβορώνου
Automon
1.3.1 Varies with device
Μια ζέβρα που την έλεγαν Βούλα, Ελένη Σβορώνου
Παιδικό Βιβλίο
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-38-3
Οκτώβριος 2013
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Ποιος είναι ο μπαμπάς μου;
Γιατί όλα τα παιδιά έχουν μπαμπά κι εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο δικός μου;
Τι είναι ομορφιά;
Είμαι όμορφος;
Τι κάνω όταν με κοροϊδεύουν στο σχολείο;
Η Βούλα η Ζέβρα έχει τις απαντήσεις!
Απολαύστε την, αμφισβητήστε την, προτείνετε τις δικές σας απαντήσεις.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η Ελένη Σβορώνου σκαρώνει ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
Τις μοιράζεται μαζί τους μέσα από τα βιβλία της, τα παιχνίδια και τη δημιουργική γραφή.
Εργάζεται στο WWF Eλλάς όπου και γνώρισε τον Ηρακλή Λαμπαδαρίου, τον εκδότη της Βούλας της Ζέρβας, όταν ήταν εκείνος 10 ετών και ήρθε να προσφέρει εθελοντική εργασία!

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Έργο εξωφύλλου, Εικονογράφηση:
Μαγδαληνή Θεοχάρη
madeleine_theochari@yahoo.co.uk

Σύνθεση εξωφύλλου, Σελιδοποίηση:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
http://www.lampadariou.eu

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Καλή ανάγνωση

A zebra who said Voula, Helen Svoronou
Children's book
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-38-3
October 2013
Publications Saito
 
-----------------------------------
 
Who is my dad?
Because all children are daddy and I do not know who is my man?
What is beauty?
I'm handsome?
What do I do when I laugh at school?
Vula the Zebra has the answers!
Enjoy it, litigate it, propose your own answers.
 
-----------------------------------
 
Helen Svoronou he up stories for young and old alike.
Sharing them with them through her books, games and creative writing.
He joined WWF Hellas where he met Hercules Lampadariou, publisher Bug Zervas, when he was 10 years old and came to volunteer!
 
-----------------------------------
 
Work Cover, Illustration:
Magdalene Theocharis
madeleine_theochari@yahoo.co.uk
 
Composition Cover, Layout:
Hercules Lampadariou
http://www.lampadariou.eu
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications Saito
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T.: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to play the project (total, partial or in summary, by any means mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you can not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less