Διαπολιτισμική Εκπ…, Συλλογικό
Automon
1.4.0.3 Varies with device
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: προκλήσεις, παιδαγωγικές θεωρήσεις και εισηγήσεις, Συλλογικό Έργο
Βιβλίο - Έρευνα και Εκπαίδευση
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-54-3
Ιανουάριος 2014
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Το βιβλίο αποτελεί έναν συλλογικό τόμο επιμελημένο από τους Χριστίνα Χατζησωτηρίου και Κωνσταντίνο Ξενοφώντος, που πραγματεύεται σύγχρονα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αποτελείται από 13 συνολικά κεφάλαια νέων ερευνητών, με το καθένα να εξετάζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση υπό το πρίσμα του γνωστικού τομέα του συγγραφέα του. Είναι, πιστεύουμε, η πρώτη φορά που επιχειρείται μια τέτοια δουλειά στον ελληνικό χώρο, το πάντρεμα, δηλαδή, όλων αυτών των περιοχών έρευνας με κοινό παρονομαστή τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Συγγραφείς:
Ελίνα Γεροσίμου, Ελένη Θεοδώρου, Χριστόφορος Μάμας, Τερέζα Μαρκίδου, Κωνσταντίνος Ξενοφώντος, Παναγιώτης Παναγίδης, Άννα Πιατά, Γιάννα Σχίζα, Αγγελική Τριανταφυλλάκη, Βίλλυ Τσάκωνα, Χριστίνα Χατζησωτηρίου

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Σειρά:
Έρευνα και Εκπαίδευση

Επιστημονική Επιμέλεια:
Χριστίνα Χατζησωτηρίου
hajisoteriou@gmail.com

Επιστημονική Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ξενοφώντος
constantinos_xen@hotmail.com

Πίνακες Εξωφύλλου:
Χριστίνα Χριστοφή
christinachristofi84@gmail.com

Σχεδιασμός Εξωφύλλου:
Γιώργος Παπαγεωργίου
yiorgospapa@hotmail.com

Επιμέλεια, Διορθώσεις, Σελιδοποίηση:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
http://www.lampadariou.eu

Επιστημονικός Υπεύθυνος Σειράς:
Κωνσταντίνος Ξενοφώντος
constantinos_xen@hotmail.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Καλή ανάγνωση

Intercultural Education: challenges, pedagogical considerations and suggestions, Collective Work
Paper - Research and Education
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-54-3
January 2014
Publications Saito
 
-----------------------------------
 
The book is a collective volume edited by Christina Hadjisotiriou Constantine and Xenophon, dealing with contemporary issues of intercultural education. It consists of a total of 13 funds young researchers, each examining intercultural education in the light of the knowledge domain of the author. It is, we believe, the first time I attempted such a job in the Greek area, marrying, ie all these areas of research, common denominator of intercultural education.
 
-----------------------------------
 
Authors:
Elina Gerosimou, Eleni Theodorou, Mamas Christopher, Teresa Markidou Xenophon Constantine, Panagiotis Panagides Anna plate, Gianna Schiza, Angeliki Triantafyllaki, Villy Tsakonas, Christina Hadjisotiriou
 
-----------------------------------
 
Series:
Research and Education
 
Scientific Editor:
Christina Hadjisotiriou
hajisoteriou@gmail.com
 
Scientific Editor:
Xenophon Constantine
constantinos_xen@hotmail.com
 
Tables Cover:
Christina Christofi
christinachristofi84@gmail.com
 
Cover Design:
George Papageorgiou
yiorgospapa@hotmail.com
 
Editing, Proofreading, Pagination:
Hercules Lampadariou
http://www.lampadariou.eu
 
Principal Investigator Series:
Xenophon Constantine
constantinos_xen@hotmail.com
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications Saito
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T.: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to play the project (total, partial or in summary, by any means mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you can not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less