Ένα ταξίδι …αλλιώς
Automon
13.1 Varies with device
Ένα ταξίδι …αλλιώς, Συλλογικό Έργο
Συλλογή Διηγημάτων
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-20-8
Σεπτέμβριος 2013
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Δώδεκα συγγραφείς, συνεπιβάτες, κι αποσκευές, τα δώδεκα διηγήματα της συλλογής, κι «ένα ταξίδι …αλλιώς» ξεκίνησε… Διαφορετικές φωνές, ζωές, εικόνες και χρώματα μπλέκονται το ένα μέσα στο άλλο σιωπηλά και δημιουργούν μια πλούσια παλέτα συναισθημάτων…

Τα διηγήματα της συλλογής έχουν δημοσιευτεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Λογοτεχνικό ταξίδι» (http://logotaxidi.blogspot.gr)

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Ευρυδίκη Αμανατίδου
http://evriam.blogspot.gr

Καίτη Βασιλάκου

Χάρης Γαντζούδης
http://twitter.com/xarisgantzoudis

Γιώργος Γρηγοράκης
http://lymenoicavoi.blogspot.gr

Φώτης Δούσος
http://darnakes.bandcamp.com

Κώστας Θερμογιάννης
http://www.nthermo.com

Μίνως-Αθανάσιος Καρυωτάκης
http://minosathkar.blogspot.gr

Ηρακλής Λαμπαδαρίου
http://www.lampadariou.eu

Στέφανος Λίβος
http://www.stefivos.com

Δημήτρης Νίκου
http://dimitris-nikou.blogspot.gr

Ευάγγελος Ι. Τζάνος
http://www.evangelostzanos.info

Κατερίνα Τζωρτζακάκη
http://ktistories.blogspot.gr

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Εξώφυλλο:
Αλίκη Λαζαρίδου
aliki91@hotmail.com

Σελιδοποίηση:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
http://www.lampadariou.eu

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

A trip ... otherwise, Collective Work
Collection of Short Stories
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-20-8
September 2013
Versions SAITI
 
-----------------------------------
 
Twelve writers, passengers, and luggage, the twelve stories in the collection, and "a journey ... else" started ... Different voices, lives, images and colors are mixed into one another silently and create a rich palette of emotions ...
 
The short story collection published in the electronic journal "Literary trip» (http://logotaxidi.blogspot.gr)
 
-----------------------------------
 
Eurydice Amanatidou
http://evriam.blogspot.gr
 
Katy Vasilakou
 
Harris Gantzoudis
http://twitter.com/xarisgantzoudis
 
George Grigorakis
http://lymenoicavoi.blogspot.gr
 
Fotis Dushan
http://darnakes.bandcamp.com
 
Costas Thermogiannis
http://www.nthermo.com
 
Minos-Athanasios Karyotakis
http://minosathkar.blogspot.gr
 
Hercules Lampadariou
http://www.lampadariou.eu
 
Stephen Lips
http://www.stefivos.com
 
Dimitris Nikos
http://dimitris-nikou.blogspot.gr
 
Evangelos J. Tzanos
http://www.evangelostzanos.info
 
Katerina Tzortzakaki
http://ktistories.blogspot.gr
 
-----------------------------------
 
Cover:
Alice Lazaridou
aliki91@hotmail.com
 
Layout:
Hercules Lampadariou
http://www.lampadariou.eu
 
Application Development Android:
Antonis Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Versions SAITI
Athanasiou Diakou 42, 652 01, Kavala
T.: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial use - No Derivative projects 3.0 Greece
 
Let anyone reader the reproduction of the project (total, partial or in summary, with anyone means mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and the presentation the public under the following conditions: report the source origin, noncommercial use of the project. Also, you can not denature, modify or create upon this work.
 
Detailed information for that license cc, read in electronics address:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
-----------------------------------
 
The complimentary electronic book has the following functions:
 
- Change page using your visual sense one real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic Direction bookmark. Close the book, and as return will remembers where you left
- Percentage% Complete of the book.
- Clock, not to FORGET reading the book.
- Day mode and night.
- Can modify of color of the font and background for more restful perusal.
- Automatic adaptation of text in the screen size.
- Not connection required internet for reading the book.
 
Good reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less