Το μικρόβιο της Ζήλ…, Μ. Χατζή
Automon
1.3.0.1 Varies with device
Το μικρόβιο της Ζήλειας, Μαρία Χατζή
Παιδικό Βιβλίο
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-50-5
Δεκέμβριος 2013
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Σ’ έναν μικρό αλλά ξακουστό φούρνο συνεργάζονται όλοι με αγάπη.
Μια μέρα μπαίνει, στα κρυφά, το φοβερό μικρόβιο της Ζήλειας.
Από κείνη τη μέρα, η ζωή στο φούρνο αλλάζει...
Πώς καταφέρνει το μικρόβιο να γίνει το αφεντικό εκεί μέσα;
Και πώς θα μπορέσουν όλοι να απαλλαχθούν από αυτό;
Ένα παραμύθι για ένα μικρόβιο αλλιώτικο από τα άλλα, που μπορεί να τρυπώσει ακόμη και στο σπίτι σας ή στην τάξη σας.
Διαβάστε αυτή την ιστορία και θα είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η Μαρία Χατζή είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Είναι επίσης και αυτοδίδακτη καλλιτέχνης, σχεδιάστρια χειροτεχνιών (για παιδιά και ενήλικες), χειροποίητων κοσμημάτων και μικροδιακοσμητικών. Ασχολείται με τη Δημιουργικότητα (Δημιουργική Χειροτεχνία και Δημιουργική Γραφή) εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Τώρα δεν εργάζεται πλέον ως καθηγήτρια Αγγλικών. Αφιερώνει αρκετό από τον χρόνο της στις εκδηλώσεις των δημοτικών βιβλιοθηκών στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου συμμετέχει εθελοντικά με εργαστήρια διαφόρων δημιουργικών δραστηριοτήτων (κατασκευές και δημιουργική γραφή) κυρίως για παιδιά, αλλά και παρουσιάσεις μεθόδων και τεχνικών δημιουργικής χειροτεχνίας για ενήλικες. Επίσης γράφει σχετικά άρθρα και οδηγίες για χειροποίητες κατασκευές στο διαδίκτυο, στην Αγγλική γλώσσα. Η εθελοντική της συμμετοχή στις εκδηλώσεις των βιβλιοθηκών, καθώς και η συγγραφή του παρόντος mini e-book με Creative Commons License είναι προσφορά κοινωνικού έργου (χωρίς οικονομικό όφελος για την ίδια), σε μια προσπάθεια προώθησης της δημιουρ...

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Η Ιωάννα Τεκνετζή, κόρη της συγγραφέως Μαρίας Χατζή, είναι φοιτήτρια του τμήματος Χημικών Μηχανικών στο ΑΠΘ.
Το σκίτσο κι η ζωγραφική, μαζί μ' ένα πλήθος άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων, αποτελούν αγαπημένο της χόμπι.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Εικονογράφηση:
Μαρία Χατζή-Ιωάννα Τεκνετζή

Επιμέλεια-Διορθώσεις, Σελιδοποίηση, Σύνθεση εξωφύλλου:
Κωνσταντίνα Χαρλαβάνη
k.charlavani@gmail.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Καλή ανάγνωση

The germ of jealousy, Bob Smith
Children's book
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-50-5
December 2013
Publications Saito
 
-----------------------------------
 
In a small but famous bakery are all cooperating with love.
A day comes, secretly, awesome bug jealousy.
Since that day, life changed in the oven ...
How accomplishes the microbe to become the boss there?
And how they can all be rid of it?
A fairy tale about a germ different from the others, which can even sneak in your house or in your classroom.
Read this story and you'll be ready to deal.
 
-----------------------------------
 
The Bob Smith is a graduate of the department of English Language and Literature of Aristotle. It is also a self-taught artist, designer crafts (children and adults), handmade jewelry and mikrodiakosmitikon. Deals with Creativity (Creative Crafts and Creative Writing) for fifteen years.
 
Now no longer works as an English teacher. He devotes much of his time in the events of municipal libraries in the municipality of Thessaloniki, where voluntarily participating laboratories with different creative activities (construction and creative writing) primarily for children, but also presentations of methods and techniques of creative crafts for adults. He also writes articles and instructions for handmade items online, in English. Voluntary participation in the events of libraries, as well as the writing of this mini e-book with Creative Commons License is offering social work (no financial benefit for itself) in an effort to promote the cre ...
 
-----------------------------------
 
Teknetzi Joanna, daughter of author Mary Hatzis, is a student at the department of Chemical Engineering at Aristotle University.
The drawing and painting, along with a host of other creative activities, are a favorite pastime.
 
-----------------------------------
 
Illustration:
Maria Hadji-Joanna Teknetzi
 
Editor-Corrections, Layout, Composition cover:
Konstantina Charlavani
k.charlavani @ gmail.com
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications Saito
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T.: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to play the project (total, partial or in summary, by any means mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you can not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less