Θεόκριτος (Άπαντα)
Automon
13.1 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα παρακάτω Αρχαία Ελληνικά έργα (χωρίς μεταφράσεις):

- Θύρσις
- Φαρμακεύτριαι
- Κώμος
- Νομείς
- Αιπολικόν και Ποιμενικόν
- Βουκολιασταί
- Θαλύσια
- Βουκολιασταί (Δάφνις και Μενάλκας)
- Βουκολιασταί (Δάφνις, Μενάλκας και Αιπόλος)
- Θερισταί ή Εργατίναι (Μίλων και Βουκαίος)
- Κύκλωψ
- Αΐτης
- Ύλας
- Κυνίσκας Έρως ή Αισχίνης και Θυώνιχος
- Συρακούσιαι ή Αδωνιάζουσαι
- Χάριτες ή Ιέρων
- Εγκώμιον εις Πτολεμαίον
- Ελένης Επιθαλάμιος
- Κηριοκλέπτης
- Βουκολίσκος
- Αλιείς (Ασφαλίων και Όλπις)
- Ηρακλίσκος
- Λήναι ή Βάκχαι
- Οαριστύς (Δάφνιδος και Κόρης)
- Ηλακάτη
- Εις νεκρόν Άδωνιν
- Θεοκρίτου Επιγράμματα

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Θεόκριτος ήταν ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της Ελληνιστικής εποχής, πρωτοπόρος της βουκολικής ποίησης που άνθισε περίπου τον 3ο π.Χ αιώνα. Για τη ζωή του Θεόκριτου δεν διαθέτουμε πολλές πληροφορίες, ενώ όσα γνωρίζουμε προέρχονται κυρίως από το ίδιο το έργο του...

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with the following Ancient Greek works (without translations):
 
- Thyrsis
- Farmakeftriai
- Cômoi
- Frames
- Aipolikon and pastoral
- Voukoliastai
- Thalysia
- Voukoliastai (Daphnis and Menalkas)
- Voukoliastai (Daphnis, Menalkas and Aipolos)
- Theristai or Ergatinai (Milon and Voukaios)
- Cyclops
- Request
- Hylas
- Kyniska Cupid or Aeschines and Thyonichos
- Syrakousiai or Adoniazousai
- Graces or Hieron
- Encomium to Ptolemy
- Helen hymeneal
- Kiriokleptis
- Voukoliskos
- Fishermen (Safe and Olpis)
- Irakliskos
- Linea or Vakchai
- Oaristys (Daphnia and daughter)
- Distaff
- In dead because Adonin
- Theokritou Epigrams
 
-------------------------------------------------
 
Theocritus was one of the most important poets of the Hellenistic era, a pioneer of bucolic poetry flourished around the 3rd century BC. For the life of Theocritus not have much information, and what we know comes mainly from the work itself ...
 
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less