Υπερείδης (Άπαντα)
Automon
13.1 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με 6 βιβλία στα Αρχαία Ελληνικά χωρίς μετάφραση:

- Απολογία υπέρ Λυκόφρονος
- Επιτάφιος
- Κατ' Αθηνογένους
- Κατά Δημοσθένους υπέρ των Αρπαλείων
- Κατά Φιλιππίδου
- Υπέρ Ευξενίππου εισαγγελίας απολογία προς Πολύευκτον

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Υπερείδης ήταν πολιτικός και στρατηγός της αρχαίας Αθήνας.
Γεννήθηκε το 389 π.Χ. και πήρε ενεργό μέρος στα πολιτικά της πατρίδας του δίπλα στο Δημοσθένη εναντίον του Φιλίππου της Μακεδονίας. Μετά την ήττα των Αθηναίων στην Κραννώνα, ο Υπερείδης κατέφυγε στο ιερό του Αιακού στην Αίγινα, όπου και τον συνέλαβαν. Η παράδοση λέει ότι έκοψε τη γλώσσα του με τα δόντια του για να μην αναγκαστεί να προδώσει. Ο σπουδαιότερος λόγος του ήταν ο Επιτάφιος για κείνους που έπεσαν στο Λαμιακό πόλεμο. Μετά την ήττα των Αθηναίων στο Λαμιακό πόλεμο τον σκότωσε ο Αντίπατρος (322 π.Χ.).

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application with 6 books in Ancient Greek without translation:
 
- Apology for Lykophron
- Epitaph
- Fixed Athinogenis
- In favor of Demosthenes Arpaleion
- When Philippidou
- Share Efxenippou prosecutor apology to Polyeuktos
 
-------------------------------------------------
 
The Hypereides was a politician and strategist of ancient Athens.
Born in 389 BC and took an active part in the politics of his homeland next to Demosthenes against Philip of Macedonia. After the defeat of the Athenians in Krannona the Hypereides fled to the sanctuary of Aeacus Aegina, where he was arrested. Tradition says he cut his tongue with his teeth to not be forced to betray. The most important reason was the epitaph of those who fell in Lamian war. After the defeat of the Athenians in Lamian war killed Antipater (322 BC).
 
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less