Đắc Nhân Tâm Full
aydada
1.0 Varies with device
Cuộc sống là vậy dẫu xô bồ vào vòng mưu sinh - làm giàu - khẳng định mình - ước mơ thì bạn cũng hãy nhìn lại và giữ cho mình những nghệ thuật sống cao cả - giữ lương tâm sáng suốt để tiến xa hơn nữa ^^
'' Hãy làm những việc nhỏ nhất bằng cách thức phi thường nhất ''
Đắc Nhân Tâm - Nghệ thuật đối nhân xử thế
Chúc các bạn có những trải nghiệm mới khi đọc cuốn sách

Though life is so hectic round living - enrichment - to assert themselves - dreams, you also take a look back and keep her the great art of living - keep clear conscience to go further ^^
'Do small things in the most extraordinary way'
Dale Carnegie - Art of cores that
Wish you have a new experience when reading the book

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less