Giải Nhanh Hóa Vô Cơ
aydada
2 Varies with device
Trắc nghiệm là một phương pháp đo lường kiến thức toàn diện, đánh giá được chính xác hơn trình độ học tập của học sinh, loại bỏ được tình trạng học tủ, học lệch, quay cóp, sử dụng tài liệu trong lúc thi cử, mặt khác tránh được những tiêu cực xảy ra trong việc coi thi, chấm thi.
Phương pháp trắc nghiệm khách quan đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Những năm gần đây, trong kì thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng ở nước ta đã bắt đầu tuyển sinh theo phương pháp này.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh ôn tập và thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, chúng tôi biên soạn bộ sách: “GIẢI NHANH HOÁ VÔ CƠ”
Với các nội dung là 20 dạng bài phổ thông thường gặp.
Đặc biệt trong phương pháp giải, chúng tôi giới thiệu các phương pháp để giải nhanh các bài toán hoá vì thời gian làm bài theo phương pháp trắc nghiệm ngắn hơn tự luận, đòi hỏi phải học rộng, học kĩ, nắm vững toàn diện kiến thức phổ thông, nhạy bén khi đánh giá kết quả cho trước của bài toán.
Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả cao.

Test is a measure of comprehensive knowledge, more accurately evaluate the level of student learning, eliminate state cabinet education, learning differences, cheating, use of materials during examinations, on the other hand avoid the negative occurred in the examination, marking contest.
Objective test method was more applicable countries worldwide. In recent years, the entrance exam to the University and colleges in our country has begun enrollment in this manner.
To create favorable conditions for students and graduation review, admission into universities and colleges, we compiled the book: "Expedited Inorganic Chemistry"
With all the content of 20 popular common format.
Especially in solution method, we introduce methods to address the problem quickly because of the time doing all manner shorter essay test, requires extensive education, school level, is a comprehensive master common sense, acumen when evaluating the results of the previous problem.
  Good review and implement them to achieve high results.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less