Sổ Tay Hóa Học
aydada
1.1 Varies with device
Cuốn e-book này tổng hợp lại toàn bộ nội dung lý thuyết của chương trình môn Hóa PTTH, gồm Hóa đại cương, Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ.

Mỗi phần gồm nhiều chương, từng chương gồm nhiều bài. Cách sắp xếp bài viết rất bài bản giúp học sinh có thể ôn tập một cách tốt nhất phần lý thuyết hay giáo viên có thể hệ thống lại bài giảng của mình.
Chúc các em thi tốt bước lên giảng đường đại học .

Book e-book synthesizes the entire contents of the theoretical chemistry high school programs, including General Chemistry, Inorganic Chemistry and Organic Chemistry.

Each section includes many chapters individual chapters across several yards. Arrangement are all the articles can help students review the best theory or system teachers can lecture her again.
Wish you good step up enforcement of university.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less