Sổ tay toán học
aydada
1.0 Varies with device
Môn học quan trọng trong các môn và luôn là môn thi chính của nhiều khối đại học – cao đẳng. Đặc biệt Toán học là môn học rất hấp dẫn với nét đặc thù của nó. Để giỏi Toán, rất dễ mà cũng rất khó, nếu chăm chỉ và thông minh, cộng thêm một cách học đúng sẽ giúp bạn đam mê môn này.
Toàn bộ chương trình Toán cấp III gần như là đại cương môn Toán học. E-book Sổ tay Toán cấp III tổng hợp và hệ thống toàn bộ phần lý thuyết của cả 3 khối lớp 10-11-12, gồm 3 chương lớn là Đại số và giải tích, Lượng giác, Hình học. Mỗi chương gồm nhiều chương nhỏ và các công thức, các định lý, định nghĩa quan trọng.
Với học sinh, đây là cuốn cẩm nang ôn tập lý thuyết khá chi tiết và đầy đủ, với giáo viên thì có thể xem đây như một tài liệu chuyên môn “bỏ túi”. Vì là sách điện tử nên tra cứu nhanh và tiện lợi.

Important subjects in the course and the exam is multiple blocks of the university - college. Mathematics is particularly attractive subjects with its peculiarities. For good math, very easy but also very difficult, if you work hard and smart, plus learn the correct way will help you passionate about this subject.
The entire program is almost Mathematics III General Mathematics. E-book Handbook Mathematics III level synthesis and system whole theory of the 3 grade 10-11-12, 3 large program algebra and calculus, trigonometry, geometry. Each chapter consists of many small programs and formulas, theorems, definitions important.
For students, this is the handbook revision theory is quite detailed and full, with a teacher, they may see this as a document specialist "pocket". As e-books so fast and convenient reference.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less