Türkçe Sözlük-İnternetsiz
Badur Software Development
TS Varies with device
Uygulama internetsiz çalışabilen bir Türkçe sözlüktür.
Türkçe sözlüğün veritabanın TDK(Türk Dil Kurumu) sitesinden derlenmiştir
87.621 adet kayıt TDK güncel sözlükten derlendi.
3.006 adet deyim var.
9.692 adet kişi ismi anlamı, kökeni ve cinsiyet özellikleri ile birlikte var.
591 adet Dil Bilgisi ile ilgili tanımlama var.
Yaklaşık 10.000 adet kelimenin kelime kökeni var.
Tüm Noklama işaretleri tanımları, kullanımları ve örnekleri var.
Yazım ve imla kuralları bölümü var.

Özelliklerler
1-Hızlı bir arama ile anında sonuç,
2-Arama sonucunu mail, sms, whatapp, not vb uygulamalar ile paylaşarak gönderebilme,
3-Pratik kullanıma sahip arayüz,
4-Favoriler oluşturabilme,
5-Arama geçmişi
6-Arama sonucu panoya koplayabilme,
gibi birk çok özelliğe sahiptir.

Lütfen uygulama hakkında yorum yapınız.

Yorumlarınız sizin için daha iyi şeyler yapmamıza çok yardımcı olacaktır.

Keyword:sözlük, türkçe, tdk

Applications can run an internet is a Turkish dictionary.
Turkish dictionary database TDK (Turkish Language Society) was compiled from site
87 621 Total records were compiled from TDK-date dictionary.
There are 3,006 pieces statement.
9,692 pieces person whose name means, got together with the origin and gender characteristics.
 There are about 591 language identification information.
There are about 10,000 units of the word origin of the word.
All Nokl signs up definitions, and examples are use.
Writing and spelling rules of the department.

features
1-instant results with a quick search,
2-Search the mail, sms, whatapp, to send applications by sharing notes, etc.,
3-practice interface with,
To create 4-favorites,
5-search history
6-replicating ability to search results to the clipboard,
As has so few features.

Please comment on the application.

Your comments will help us to make things better for you too.

Keyword: dictionary, Turkish, tdk

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less