Български Православен Календар
Daniel Georgiev
2.9 Varies with device
Ползвайте го със здраве :-)

В Православния Календар е използвана информация от книжния вариант на Български Православен Календар за 2017 година от Българската Патриаршия. Ако харесвате това приложение моля направете дарение на БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА и/или си купете и Православния Календар на книжка, когато ползвате тази информация.
Да не забравяме, че това е едно перо за приходи на църквата.

Автори:

Даниел Георгиев и Красимира Костадинова :-)

Use it in good health :-)

In the Orthodox calendar used information from the printed version of the Bulgarian Orthodox Calendar for 2017 by Bulgarian Patriarchate. If you like this application please make a donation to BULGARIAN ORTHODOX CHURCH and / or buy and Orthodox calendar booklet when using this information.
Do not forget that this is an item of income to the church.

authors:

Daniel Georgiev and Krasimira Popov :-)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less