Lời hay ý đẹp
Abiz
Varies with device Varies with device
Trong cuộc sống của bạn rất nhiều lúc bạn cần ai đó để quan tâm chia sẻ và được nhận những lời khuyên. Mục đích của ứng dụng này cũng vì lẽ đó. Bạn sẽ có được nhiều lời khuyên hữu ích, về làm người, về cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc...Ứng dụng cũng có chứa đựng nhiều câu chuyện cảm động về tình người...bạn hãy đọc và cùng suy ngẫm nhé
Ứng dụng nhỏ này mong muốn nhận được nhiều sự chia sẻ của các bạn, chúc các bạn thành công

In your life so many times when you need someone to care share and receive advice. The purpose of this application is also for that reason. You will have a lot of helpful advice, the human, life, love, happiness ... It also contains many touching stories about people ... you read and ponder the okay
This little desire to get more for your sharing, wish you success

Content rating: Teen

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less