Poradnik do Minecraft'a
Barog
4.0 Varies with device
Poradnik do Minecraft'a po Polsku jest aplikacją dla każdego Crafciarza odkrywcy, który nie martwi się co i jak się składa, co z czego się robi, a także nie chce pamiętać wszystkich komend serwera. To wszystko w jednym programie.
Aplikacja daje Ci szybki dostęp do wszystkich receptur, komend w grze typu jeden gracz, a także zbiór najpotrzebniejszych komend dla admina serwera.
Wkrótce pojawią się również tutoriale wideo oraz jeszcze więcej przydatnych rzeczy.
Na chwilę obecną znajdziecie tutaj
- ID Przedmiotów
- Wszystkie kategorie craftingu
- komendy dla single player
- komendy dla administratora
- Lista mobów
- Forum Minecraft Polska


Wersja 2.0
- Uaktualniono Lista mobów ( dodany krótki opis )
- Dodane Poradniki video w kategorii "Buduj z nami!"

Guide to the Polish Minecraft'a is an application for each Crafciarza explorers, who is not worried what and how it happens, what you are doing, and do not want to remember all the commands of the server. This is all in one program.
The application gives you quick access to all the recipes, type command in the game one player, and a collection of the most necessary commands for the admin server.
Soon also video tutorials, and even more useful things.
At the moment you can find here
- Item ID
- All categories crafting
- Commands for single player
- Commands for the administrator
- List of mobs
- Minecraft Forum Polish


Version 2.0
- Updated list of mobs (added a short description)
- Added Video Tutorials in the "Build with us!"

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less