Russia vietnamese dictionary
Beesoftvn
1.02 Varies with device
-Từ điển Việt Nga
-Từ điển Nga Việt
-Dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Nga và ngược lại
-Favourite để lưu lại các từ cần học

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less