Finnik Kenteken Opzoeken
VWE voertuiginformatie en -documentatie
Varies with device Varies with device
De Finnik Kenteken Opzoeken app biedt informatie over alle auto’s met een kenteken in Nederland. Vul een kenteken in en bekijk gratis alle informatie over een auto, zoals de APK-vervaldatum, nieuwprijs en het aantal eigenaren. Ook kan je gratis de tellerstand controleren. De informatie komt uit betrouwbare bronnen zoals RDW, Autotelex, Autotrust en Autozine.

Naast de auto informatie is het mogelijk kenmerken aan een kenteken toe te voegen zoals je huidige auto en/of favoriete auto. Verder bouw je met het spotten van auto’s een historie op waardoor je altijd jouw gespotte auto’s bij de hand hebt. Je kunt het autorapport delen via social media.

Finnik is het online platform dat consumenten zekerder maakt over auto’s met het meest uitgebreide Autorapport van Nederland. Bovendien biedt Finnik veel autonieuws en informatie over het kopen, rijden en verkopen van een auto. De Finnik app is ontstaan vanuit de apps iKenteken en Kenteken Opzoeken.

Meer informatie over Finnik kan je vinden op https://www.finnik.nl
* Toelichting machtigingen *
Finnik vindt je privacy belangrijk en doet er alles aan om deze te waarborgen! Als onderdeel van een RDW provider voldoen wij bovendien aan strenge wet- en regelgeving.


- Opslag op USB of SD:
Finnik vraagt dit recht uitsluitend om hele kleine afbeeldingen van voertuigen lokaal te kunnen opslaan, zodat de historie en favoriet lijsten sneller laden en we het dataverkeer voor je kunnen beperken.

- Internetverbinding:
Finnik vraagt dit recht om voertuiggegevens en afbeeldingen te kunnen ophalen.

The Finnik Badge Lookup app provides information on all cars with a license plate in the Netherlands. Complete a registration number and see all the free information about a car, such as the APK expiry date, purchase price and the number of owners. You can also free to check the counter. The information comes from reliable sources such as RDW, Autotelex, Autotrust and Autozine.

In addition to the car information is possible characteristics to add a badge like your current car and / or favorite car. Furthermore you build with spotting cars a history in which you always have your spotted cars on hand. You can share the auto report on social media.

Finnik is the online platform that makes consumers more confident about cars with the most comprehensive Car Report Netherlands. Moreover Finnik offers many car news and information on buying, driving and selling a car. The Finnik app originated from apps iKenteken and Registration Lookup.

More information about Finnik can be found on https://www.finnik.nl
* Note * Permissions
Finnik care about your privacy and will do everything to ensure this! As part of an RDW provider, we also meet strict regulations.


- Storage on USB or SD:
Finnik asking this right only for storing tiny images of vehicles locally, so that the history and favorite lists load faster and can reduce the data traffic for you.
 
- Internet connection:
Finnik demands this right to collect vehicle data and images.

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less