Kuran'a Sor
Muhammed Mustafa TOPKAYA
2.0 Varies with device
Kuran'a sorulmuş 30,000+ soru ve veritabanında bu sorulara verilmiş 900,000+ cevap satırı. Hepsi ücretsiz.

Kuran'ın pek çok ayetinde Kuran'ın apaçık, detaylı, eksiksiz ve kolay olduğu vurgulamaktadır.

11:1. A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her seyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

6:38. Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar (tüm yaratıklar) Rab'lerinin huzuruna toplanacak.

43:2.Apaçık kitaba andolsun ki

10:37. Bu Kuran, ALLAH'tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve kitabın (yasaların) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Rabbindendir.

Biz de uygulamamızda Kuran'ın detaylarını, kendi içindeki açıklamalarını anlamak için ayetlere farklı bakış açılarıyla sorular sorup cevaplarını yine Kur'an'dan vermeye; bazen de ele aldığımız ayetle ilişkili ayetleri bir araya getirerek birlikte değerlendirme imkânını sunmaya çalışacağız.

Asked the Qur'an 900.000 + 30.000 + questions and answers given to these questions-line database. All for free.

The Qur'an in many verses of the Qur'an clear, detailed, complete, and it is easy to emphasize.

11:1. A.L.R. (This is) a book that is, by one of the verses of the wise and all-aware, and then explained detaylanmıştır reinforced.

6:38. The earth and all creatures, including birds flying wings, a community just like you. We did not leave him in the book are missing anything. Then, they (all creatures) will meet before their Lord.

43:2. Obvious verily book

10:37. This Qur'an is not a book held by none other than Allah. However, the book itself, confirming previous ones (by law) a detailed description. Not doubt about that, Lord, universes.

We are also details of the Qur'an in our application, in its description of the different perspectives in order to understand the verses in the Qur'an again, to ask questions and the answers, sometimes associated with verse verses we have discussed the possibility of bringing together the evaluation will try to offer.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less