Kinh Phật
BHMEDIA
1.0 Varies with device
Phật giáo là tôn giáo ảnh hưởng sâu rộng ở Việt Nam, theo thống kê năm 2005 Việt Nam có 10 triệu tín đồ Phật giáo. Phật giáo đã thấm nhuần vào cách suy tư và sinh hoạt của người Việt nên dấu vết Phật giáo trong văn hóa Việt khá đậm nét. Nhiều người Việt theo lệ ăn chay vào những ngày mồng một hay ngày rằm, hoặc những ngày này lên chùa nghe tụng kinh. Để đơn giản hóa và để tiết kiệm thời gian công sức, ứng dụng “Kinh Phật” được phát triển để cung cấp cho những ai muốn nghe tụng kinh, nghe nhạc thiền và xem những chương trình Phật giáo do các giảng sư nổi tiếng giảng dạy.

* Nội dung phong phú được tổng hợp từ nhiều nguồn:
- AUDIO KINH PHẬT
+ Kinh tụng
+ Truyện Phật
+ Sách nói Phật giáo
+ Nhạc thiền
+ Nhạc niệm Phật
- VIDEO KINH PHẬT
+ Ánh sáng phật pháp
+ Giảng sư: Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận, Thích Chân Quang, Thích Nhất Hạnh, Thích Nhật Từ, Thích Trí Huệ, Thích Thiện Xuân, Thích Pháp Hoà,...

*Lưu ý: Các audio, video được sưu tầm và tổng hợp từ Youtube, các trang mạng chia sẻ. Chúng tôi không giữ và không chịu trách nhiệm về bản quyền của bất cứ video, audio nào trong ứng dụng.

* NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG ỨNG DỤNG:
- Chức năng nghe audio: nghe online, load nhanh, tải toàn bộ hoặc từng phần về máy để nghe offline, tải khi đang sử dụng ứng dụng khác, khi tắt máy, tự động tải tiếp khi có kết nối mạng,…
- Chức năng xem video.
- Nội dung phong phú, trọn bộ, được tổng hợp, chọn lọc từ các nguồn trên internet.
- Giao diện đơn giản, bố trí hợp lý, khoa học, thân thiện với người dùng.
- Chức năng lưu nội dung yêu thích, chia sẻ qua email, facebook, twitter.
- Và một số chức năng khác…

Mọi ý kiến đóng góp liên quan đến ứng dụng xin vui lòng gửi thư về địa chỉ: support.ios@bhmedia.vn.

Trân trọng!
BHMEDIA ANDROID TEAM

Buddhism is the religion extensive influence in Vietnam, according to Vietnam in 2005 with 10 million adherents. Buddhism has permeated into the ways of thinking and living of the Vietnamese should trace Vietnamese Buddhist culture quite bold. Many Vietnamese customary fasting on the first day or the full moon day, or the day listening to the temple chanting. To simplify and to save time and effort, the application "Buddhist Sutra" was developed to give those who want to hear the chanting, meditation music and see the Buddhist program by the well-known preachers preach thick.

* Rich content is aggregated from several sources:
- AUDIO BUSINESS BUDDHA
 + Business litigation
 + Airtime
 + Buddhist books
 + Music Meditation
 + Music nianfo
- BUDDHA BUSINESS VIDEO
 + Light Buddhism
 + Lecturer: Thich Phuoc Tien, Thich Thien Thuan, Thich Chan Quang, Thich Nhat Hanh, Thich Nhat Tu, Thich Tri Hue, Thich Thien Xuan, Thich Phap Hoa, ...

* Note: The audio, video and synthetic collected from Youtube, sharing sites. We do not hold and is not responsible for the copyright of any video and audio in the application.

* HIGHLIGHTS OF APPLICATIONS:
- Audio playback function: listen online, loads fast, full or partial load on the machine to listen to offline, download while using other applications, shutdown, automatically download when connected to the network, ...
- Function watch videos.
- Content-rich, full set, are synthesized, culled from sources on the internet.
- Simple interface, layout reasonable, scientific and user-friendly.
- Function save favorite content and share via email, facebook, twitter.
- And some other functions ...

All comments concerning the application please send mail to: support.ios@bhmedia.vn.

Respect!
ANDROID BHMEDIA TEAM

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less