ArtsApp Carex Norge
bioCEED
1.9.1 Varies with device
ArtsApp er en interaktiv identifikasjonsnøkkel til bruk ved artsbestemmelse.
Nøkling av arter kan være tidkrevende og vanskelig. Tradisjonelle nøkler kan være kompliserte og til dels vanskelige å forstå, og derfor har vi utviklet ArtsApp. ArtsApp er et verktøy som gjør det enklere å komme fram til hvilken art man har. I tillegg vil den gi informasjon om artens spesielle kjennetegn.

ArtsApp skiller seg fra tradisjonelle nøkler ved at man ikke trenger å gå punktvis gjennom nøkkelen, men heller kan velge ut hvilke kjennetegn man vil bruke.

ArtsApp er utviklet som et samarbeid mellom:
- bioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi
- Universitetet i Bergen | Skolelaboratoriet i realfag
- Artsdatabanken

Prosjektleder: John-Arvid Grytnes
Utvikler: Kjetil Farsund Fossheim
Grafisk design: Aleksandra Bruun, Darko Mrdalj, Kjetil Farsund Fossheim
Vitenskaplig innhold: Siri Elisabet Skoglund
Bilder/Tegninger: Linn Cecilie Krüger, Arild Breistøl, Beate Helle,

Applikasjonen er foreløpig i testfasen, og denne versjonen er en beta-versjon med begrenset funksjonalitet.

ArtsApp is an interactive identification key for use in species identification.
Keying of species can be time consuming and difficult. Traditional keys can be complex and sometimes difficult to understand, and therefore we have developed ArtsApp. ArtsApp is a tool that makes it easier to arrive at what species you have. In addition, it will provide information on the species' specific characteristics.

ArtsApp differ from traditional keys in that one does not need to go point by point through the key, but rather can choose which features you want to use.

ArtsApp developed as a collaboration between:
- BioCEED - Centre of Excellence degree in biology
- University of Bergen | Skolelaboratoriet in science
- Artsdatabanken

Project leader: John Arvid Grytnes
Developer: Kjetil Fossheim Farsund
Graphic design: Aleksandra Bruun, Darko Mrdalj, Kjetil Fossheim Farsund
Scientific content: Siri Elisabet Skoglund
Photos / Drawings: Linn Cecilie Krüger, Arild Breistøl, Beate Helle,

The application is currently in the testing phase, and this version is a beta version with limited functionality.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less