ArtsApp Karsporeplanter
bioCEED
1.4 Varies with device
ArtsApp er en interaktiv identifikasjonsnøkkel til bruk ved artsbestemmelse av karsporeplanter.
Applikasjonen består av tre separate nøkler, for bregner, sneller og kråkefotplanter.


ArtsApp er utviklet som et samarbeid mellom:
- bioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi
- Universitetet i Bergen | Skolelaboratoriet i realfag
- Artsdatabanken

Prosjektleder: John-Arvid Grytnes
Utvikler: Kjetil Farsund Fossheim
Grafisk design: Aleksandra Bruun, Darko Mrdalj, Kjetil Farsund Fossheim
Vitenskaplig innhold: Siri Elisabet Skoglund
Bilder/Tegninger: Siri Elisabet Skoglund

Applikasjonen er foreløpig i testfasen.

ArtsApp is an interactive identification key for use in species identification of ferns.
The application consists of three separate keys for ferns, reels and lycopodiophyta.


ArtsApp developed as a collaboration between:
- BioCEED - Centre of Excellence degree in biology
- University of Bergen | Skolelaboratoriet in science
- Artsdatabanken

Project leader: John Arvid Grytnes
Developer: Kjetil Fossheim Farsund
Graphic design: Aleksandra Bruun, Darko Mrdalj, Kjetil Fossheim Farsund
Scientific content: Siri Elisabet Skoglund
Photos / Drawings: Siri Elisabet Skoglund

The application is currently in the testing phase.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less