Gutamål
Peek-A-Boo Software
1.2 Varies with device
Gutamål är det språk som talas av Gutarna, Gotlands invånare. Med denna app i din smartphone får du tillgång till Gutamålsgillets "Allnakku", där du kan se dagens gutniska ord.
Du får även en sökbar "Årdlistu" där du kan söka på ord.
Arbetet med att uppdatera ordlistan pågår ständigt, så därför finns en funktion för dig att uppdatera källdatan.

Gutamål is the language spoken by Gotlanders, Gotland residents. With this app on your smartphone, you can access Gutamål Guild "Allnakku", which you can see today Gotlandic words.
You also get a searchable "Årdlistu" where you can search for words.
Work to update the dictionary is ongoing, so therefore there is a function for you to update the source data.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less