Cəlil Məmmədquluzadə
Elmaddin Guliyev
1.0 Varies with device
Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu (22 fevral 1869, Naxçıvan – 4 yanvar 1932, Bakı) — yazıçı, dramaturq, jurnalist, ictimai xadim. Böyük satirik, ədib Cəlil Məmmədquluzadə məşhur "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin banisi və idea rəhbəri, kiçik hekayə ustası, qüdrətli dramaturq və publisistdir.

Mammadguluzadeh Jalil Huseyngulu (February 22, 1869, Nakhchivan - January 4, 1932, Baku) - writer, playwright, journalist, social activist. Great satirist, writer J.Mammadguluzadeh famous "Molla Nasreddin" literary idea of ​​the founder and leader of a small story maker, playwright and journalist powerful.

Content rating: Everyone

Requires OS: 5.0 and up

...more ...less