اسم اعظم
R & R
Ver Varies with device
تقویم حرفه ای سها را از لینک زیر دانلود کنید :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playpkg.soha

اسم اعظم چیست ؟

توجه : این کتاب فقط برای نمایش و تست رایگان است برای استفاده از کلیه امکانات و مطالب مبلغ 2000 تومان به پول ایران باید پرداخت گردد / .

نامي که هر کس بداند محرم خداوند خواهد شد و از اسرار خدا آگاه ميگردد . جنيان و فرشتگان را ميبيند و از آنها ميتواند در امور کمک بگيرد .
اسم اعظم خداوند نامي است که به واسطه آن انسان ميتواند کوهها را باتوکل بر خدا جابه جا کند و به درياها فرمان دهد و در طبيعت وارد شود و خاک را به طلا و طلا را به خاک تبديل کند .
ميتواند همچون سليمان باد را در اختيار بگيرد و با پرندگان سخن بگويد و همنشين صالحان و مقربين درگاه حضرت حق گردد .
ميتواند طي الارض کند و به هرجا ميخواهد سفر کند .

در اين کتاب اسم بزرگ خداوند بنا به روايات و احاديث بيان شده است و راههاي رسيدن به آن را از زبان ائمه معصومين گفته ايم .
حقيقت اين نام از پيامبران به ما رسيده است و هستند افرادي که به حقيقت اين اسما آگاهي دارند ولي به قول شاعر :
هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند

پس اگر ميخواهي بداني نام اعظم چيست آيا کلمه است يا ذکر و ... پس با ما همراه باش .
همچنين در اين برنامه اسما خداوند را با معني آورده ايم و خواص هر يک را بيان کرده ايم که هر کس ميتواند از آن استفاده کند و جواب بگيرد .


امکانات بي نظير کتاب ساز :
1- کاملا مصور و زيبا .
2-قابليت تعيين اندازه و نوع فونت براي مطالعه .
3- قابليت نشانه گذاري داستان و ادامه مطالعه پس از ورود مجدد .
4- طراحي زيبا ، ساده و چشم نواز .
5- قابليت به اشتراک گذاري مطالب از طريق شبکه هاي اجتماعي ، ايميل و ...
6- قابليت جستجو در عناوين کتاب .

Suha professional calendar download from the following link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playpkg.soha

What is the greatest name?

Note: This book is for illustration purposes only and is free to use test all the features and content of Iran's currency must be paid 2,000 USD /.

Muharram God's name that everyone will know and be aware of the mysteries of God. Sees angels and jinns, and they can be of help.
Greatest Name of God is the name by which a man can move mountains and the sea Batvkl on God's command to be entered in nature and turn the soil into gold and gold into the soil.
Solomon, like the wind can take control and speak, and companion birds circle the righteous and God's kingdom.
May the earth and to travel wherever he wants.

In this book the great name of God, according to tradition, and tradition is expressed and ways to reach it from the infallible Imams have said.
The truth has come to us the names of the prophets and people who know the truth about the names, but in the words of the poet:
Everyone who learned the secrets right
Seals and sewed his mouth

So if you want to know is whether the word is the name most mentioned and then be with us.
Also on the program with the means we have Divine names and properties of each has been stated that everyone can use it and to be answered.


Bookbinder unique features:
1. Fully illustrated and beautiful.
2. The ability to determine the size and type of font for the study.
3. Mark the ability to continue reading the story and then re-enter.
4. Beautifully designed, simple and eye-catching.
5. The ability to share content via social networks, email ...
6. Ability to search in the titles.

Content rating: Teen

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less