Booxy
Groop CZ
3.5 Varies with device
Místo, kde knihy ožívají.


Vytvořená ve spolupráci s ČBDB (Česko-Slovenská bibliografická databáze), se společným obsahem, společnou databází.

Aplikace Booxy Vám pomůže zorganizovat si svoji knihovnu. Udělejte si pořádek v knihách.


• Vytvářejte si přehledné seznamy svých knih
• Skenujte čárové kódy a ukládejte si knihy do seznamů
• Hodnoťte a komentujte knihy
• Diskutujte v literárním fóru
• Sledujte knižní novinky
• Získávejte užitečné informace o knihách a autorech
• Sledujte svoje přátele a prohlížejte si jejich knihovny. Zjistíte, které knihy přečetli, nebo které si přejí
• Buďte součástí sociální sítě věnované knihám. Staňte se přáteli svých knih

A place where books come to life.


Created in collaboration with ČBDB (Czech-Slovak bibliographic database), with shared content, common database.

Applications Booxy helps you organize your library. Get organized in books.


& bull; Create a clear list of your books
& bull; Scan barcodes and store your books on the lists
& bull; Rate and comment on books
& bull; Discuss in the literary forum
& bull; Watch literary news
& bull; Get useful information about books and authors
& bull; Keep track of your friends and browse their libraries. Find out which books to read, or who wish
& bull; Be part of the social network Google books. Become a friend of his books

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less