Familie verhalen
Breuh Team
1.0 Varies with device
In de Familieverhalen van jouzelf en van jouw familie vind je herkenning, kennis, wijsheid en krachtbronnen. Wat jij in jouw familie (gezin) geleerd hebt (of juist niet geleerd hebt), is bepalend voor hoe je je leven leeft. Daar is de basis gelegd, daar heb je geleerd hoe je bijvoorbeeld omgaat met anderen of hoe je op je werk functioneert. Je hiervan bewust zijn en worden is helpend bij het begrijpen waar kwetsbaarheden, gevoeligheden en moeilijkheden vandaan komen. Het biedt ruimte om te zoeken naar oplossingsstrategieën die jou helpen om uit een moeilijke situatie te komen.
De Transculturele benadering richt zich op de culturele achtergrond en de context waar mensen vandaan komen, Praktijk voor Familieverhalen helpt om de problemen beter te begrijpen en te hanteren.

Familieverhalen:
Liefste Moeder
de verlangen van het kind
Echte vrienden?
Josephina
Mijn moeder en de hondjes
'Belofte maakt schuld.'
De Academie - Jake
Er is geen God
regenbogen
Niemand zoals jij!
Waar zijn de lucifers
Jens zijn gevoel
Het huis
Mijn naam is Ettie
Mijn opa.
Opa's laatste wandeling
Vreemde relatie
Weet jij nog hoe het moet
Mijn zoon wordt drie
Over kraamtranen, knalweëen en tepelhoedjes
Waar is oma
Dansen met oma
De vis wordt duur betaald
Hoe laat komt je moeder thuis
Ik ben geen kind
Mag ik op schoot
Op de glijbaan
Ouder worden
Televisie kijken
Wat ben ik eigenlijk voor persoon?

Kenmerken:
* Offline Lezen: Geen internettoegang vereist

In Family Stories from yourself and your family you will find recognition, knowledge, wisdom and power. What you have learned in your family (family) (or have not learned), determines how you live your life. Since the foundation was laid, where did you learn how to interact with others for example, or how you function at work. You are aware of this and is helping to understand where vulnerabilities, sensitivities and difficulties come from. It allows to search for solution strategies that help you to get out of a difficult situation.
The Transcultural approach focuses on the cultural background and the context where people come from, Practice for Family stories help to better understand the problems and handle.

Family Stories:
dearest Mother
the desire of the child
Real friends?
Josephina
My mom and the dogs
'Promise is a promise. "
Academy - Jake
There is no God
rainbows
No one like you!
Where are the matches
Jens his feeling
The House
My name is Ettie
My grandpa.
Grandpa's last walk
strange relationship
Do you remember how to do it
My son is three
About stall tears knalweëen and nipple shields
Where's grandma
Dancing with grandma
The fish has a high price
What time does your mom home
I'm not a child
May I lap
On the slide
Become older
Watch TV
What am I actually kind of person?

features:
* Offline Reading: No Internet access required

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less