ஸஹீஹ் புகாரி ஹதீஸ்
mor.ninja
253 Varies with device
ஸஹீஹ் புகாரி ஹதீஸ்(Bhuhari Hathies)
புஹாரி அல்லது புகாரி (Sahih al-Bukhari, ஸஹீஹ் அல்-புகாரீ அரபு மொழி: صحيح البخاري) என்பது முகம்மது நபியின் பொன்மொழிகள் அடங்கிய தொகுப்பு நூலாகும். நபிகளாரின் பொன்மொழித் தொகுப்புநூல்களில் தலையாயதாகக் கொள்ளப்படுவது புகாரித் தொகுப்பாகும். இதனை தொகுத்து எழுதியவர் இந்நூலின் அரபி மூலத்தின் ஆசிரியர் முஹம்மத் அல்-புகாரி ஆவார்.

Sahih Bukhari Hadith (Bhuhari Hathies)
Bukhari Bukhari or (Sahih al-Bukhari, Saheeh al-pukari Arabic Language: صحيح البخاري) is consistently a collection of sayings of the Prophet Mohammed. Pukarit collection of codices, which are to be talaiyayatakak of napikalar ponmolit. The author of this book, compiled by Muhammad al-Bukhari, who is the editor of the Arabic text.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less