3000 từ tiếng Anh thông dụng
Play Bumha
1.0 Varies with device
Gồm hơn 3000 từ tiếng Anh đã được lựa chọn bởi hơn 70 chuyên gia về ngôn ngữ của Oxford là những từ thông dụng nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chính vì sự phổ biến của các từ trong bộ từ này, học bộ từ này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc:
Cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh tổng quát của mình, và Ghi điểm cao hơn trong các kì thi như TOEIC, IELTS and TOEFL.
Đây là 3000 từ Tiếng Anh thông dụng nhất, sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học cũng như giao tiếp tiếng anh khi có đủ vốn từ vựng trên

Consisting of more than 3,000 English words were selected by more than 70 experts in the language of Oxford is the most commonly used words in many different fields.
Because of the popularity of the words in the word, learn the word will help you a lot in:
Improving English vocabulary their general, and Scoring higher on exams such as TOEIC, IELTS and TOEFL.
This is the 3000 most common English words, would be helpful to you in learning and communicating in English vocabulary when it meets on

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less