Sözlük
Baris Aydinoglu
1.2.0 Varies with device
Türkçe'nin bütün söz varlığını bir araya getiren ve ortak bir veri tabanında kullanıma sunulan Büyük Türkçe Sözlük, yazı dilimizin söz varlığının yanı sıra bütün bilim, sanat ve spor terimlerini, yer adlarımızı, kişi adlarımızı, bölge ağızlarımızdaki ve kaynaklarımızdaki sözcükleri, deyimleri içermektedir. Büyük Türkçe Sözlük, anlamını öğrenmek istediğiniz herhangi bir sözün; ölçünlü dilde veya ağızlarda kullanılan sözcük, deyim, terim, özel ad olup olmadığına bakmadan tek veri tabanında arama yapma imkânı sağlamaktadır.

Her düzeydeki öğrenim kurumları, öğretmenler, öğrenciler, araştırmacılar, bilim adamları, işadamları, çevirmenler ve Türkçe'yi doğru kullanmak isteyen herkes için benzersiz bir başvuru kaynağı.Türkiye Türkçe'sinin son çeyrek yüzyılının en yetkin sözlüğü. Yaklaşık 360.000 madde ve iç maddeden oluşan bir sözvarlığı.

Bilim, sanat, felsefe, hukuk, teknoloji, ticaret ve ekonomi terimlerinin Türkçe karşılıkları.

Büyük Türkçe Sözlük, Türkçe'nin en zengin sözlüğü olma özelliğini taşıyor.

Bringing together all Turkish vocabulary and made available in a common database Great Turkish Dictionary, the vocabulary of our text language as well as all the sciences, arts and sports terms, place names of our people our names, in the words of our our mouth and resource contains statements. Great Turkish dictionary, the meaning of any words you want to learn; and meaning of the words used in the language or dialect, phrases, terms, providing the possibility to search on a single database regardless of whether there is a special name.

Education institutions at all levels, teachers, students, researchers, scientists, businessmen, translators and most authoritative dictionary of the last quarter century of a unique reference kaynağı.türki into Turkish for anyone wanting to use Turkish correctly. A vocabulary of approximately 360,000 agent and inner substance.

Science, art, philosophy, law, technology, trade and economy of the Turkish equivalent terms.

Great Turkish Dictionary, has the distinction of being the richest Turkish dictionary.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less