Cahiliyenin Hükmünü İstiyorlar
Hak Yayınları
1.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!

Cahiliyenin Hükmünü mü İstiyorlar
"Duatun La Kuda (İnanç Sorunları) Kitabına Reddiye"

Ziyaeddin El-Kudsi

Allah (c.c), İslam’ı kitabı Kur’an’da ve Rasulü Muhammed (s.a.s)’in hadislerinde insanlara hiç eksiksiz bildirmiş ve onda kapalı bir yön bırakmamıştır. Allah (c.c)’nün kitabı Kur’an ve Rasulünün hadisleri insanlar için en güzel yol göstericidir. Bu iki kaynağa sımsıkı tutunan kimseler şüphesiz ki sapıklıktan uzak, hidayeti bulmuş kimselerdir.

Kendi heva ve heveslerine uyan ve İslam’a düşman olan kimseler bu gerçeği çok iyi anlamışlardır. Bu kimseler İslam’ı ortadan kaldıramayacaklarını da çok iyi anlayıp İslam’ı ortadan kaldırmaya cüret edememişlerdir. İşte bu sebeple İslam adına söyledikleri sözleri Kur’an ve sünnetten bir delile dayandırarak bu delilleri kendi heva ve hevesleri doğrultusunda tefsir etmişler ve böylece insanları gerçek İslam’dan uzaklaştırmışlardır.

İşte bu kitap bu sapık kimselerin ortaya atmış oldukları iddiaları ve bu iddiaları desteklemek için getirdikleri Kur’an ve sünnet delillerini, bu kimselerin anladığı gibi değil, selefi salihin anlayışıyla okuyucuya sunmakta ve böylece hem ortaya atılan yanlışlığı düzeltmekte, hem de insanların saptırıldığı bu meselelerde onların yolunu aydınlatarak onlara bir ışık tutmaktadır.

İslam'ını korumak, çağımızın belamlarına kanmak istemeyen kimselere bir klavuz niteliğinde olan bu eseri okumakta geç kalmayın!...

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

Is the judgment of Ignorance They Want
"Duat Le Kuda (Faith Issues) Book of Refutation"

Ziyaeddin al-Qudsi

Allah (C. C.), Islamic book the Koran and Muhammad Muhammad (s.a.s) reported in the hadith of people never completely closed in one direction and leave them. Allah (C. C.) has established book the Koran and the hadith of the Messenger is the best guidance for people. Hold on to the two sources who are undoubtedly far from heresy, were people who found the right path.

suits their whims and desires and the persons who are the enemies of Islam have realized this fact very well. These people can not understand very well eliminate Islam had dared to eliminate Islam. That's why the words they say in the name of Islam, the Koran and the Sunnah of the evidence they've interpretation basing on their own whims and desires of people who have this evidence and thus away from the true Islam.

That book this perverse claims they have taken out of one and the Qur'an brought to support these claims and circumcision proofs, not as understood by this one, his predecessor, to provide the reader with a righteous understanding and thereby correct the mistakes posed both, as well as their way on these issues that people diverted It is to shed some light illuminating them.

protect Islam, the evils of our time do not want to the blood of people who have a guideline to be late to read this book! ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less