Ceská Encyklopedie
Алексей Чудаков
1.97 Varies with device
Toto je Ceská Wiki Encyklopedie, 350000 článků, 128mb databáze, přečtěte si zdarma. Aplikace je OFFLINE a nepotřebuje připojení k internetu.
Velikost databáze bude stažena při prvním spuštění aplikace. Doporučujeme Vám používat Wi-Fi připojení.

Hlavní funkce:
1. Historie – každé slovo, které jste si někdy zobrazili, je uloženo do historie.
2. Oblíbené – slova můžete přidávat do seznamu oblíbených kliknutím na ikonu "hvězdička".
3. Správa seznamů Historie a Oblíbené – tyto seznamy máte možnost upravit nebo vymazat.
4. Různá nastavení – můžete měnit písmo a vzhled aplikace (vyberte si jedno z několika barevných schémat).
5. Náhodné slovo z widgetu dne. Chcete-li vidět widget na seznamu, musí být aplikace nainstalována do paměti telefonu (slovníkovou databázi lze instalovat kamkoli).

Tato aplikace obsahuje inzerci.

This is the Czech Wiki Encyclopedia, 350,000 articles, 128 megabytes database read for free. The application is OFFLINE and does not need an Internet connection.
The size of the database will be downloaded when you first run the application. We recommend that you use a Wi-Fi connection.

Main features:
1. History - every word you ever viewed is stored in history.
2nd Favorites - you can add words to favorites list by clicking on the "asterisk".
3. Management of History and Favorites lists - these lists, you can edit or delete it.
4. Various Settings - you may change the font and design applications (choose one of several color schemes).
5. Random Word of the day widget. To see a list widget, the application must be installed to phone memory (dictionary database may be installed anywhere).

This app contains advertising.

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less