Przepisy zupy
Алексей Чудаков
1.97 Varies with device
To jest zbiór kulinarnych przepisy zupy, przeczytaj za darmo. Aplikacja jest dostępny OFFLINE i nie wymaga połączenia z Internetem.
Bazy danych zostanie pobrane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Zalecamy korzystanie z połączenia Wi-Fi.

Główne funkcje:
1. Historia — każde wyświetlone przez Ciebie słowo jest przechowywane w historii.
2. Ulubione — wyrazy można dodawać do listy ulubionych, klikając ikonę gwiazdki.
3. Zarządzanie historią i listą ulubionych — listy można edytować lub usuwać.
4. Różne ustawienia — można zmienić czcionkę i motyw aplikacji (dostępnych jest kilka motywów kolorystycznych).
5. Widget Losowe słowo dnia. Aby zobaczyć widget na liście, aplikacja musi być zainstalowana w pamięci telefonu (baza może być zainstalowana w dowolnym miejscu).

Ta aplikacja zawiera reklamy.

This is a collection of recipes soup recipes, read for free. The application is available ONLINE and does not require an Internet connection.
Databases will be downloaded when you first start the application. We recommend using a Wi-Fi connection.
 
Main features:
1. History - every word you display is stored in history.
2. Favorites - words can be added to your favorites list by clicking the icon.
3. Management of the history and the favorite list - the list can be edited or deleted.
4. Different settings - you can change the font and theme application (there are several color themes).
5. Widget Random word of the day. To see the widget on the list, the application must be installed in your phone (base can be installed anywhere).

This app contains advertising.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less