Blomsterlexikon
Cikado AB
1.1 Varies with device
Mäster Gröns Blomsterlexikon

Det ultimata gröna uppslagsverket med tydlig fokusering på Svenskodlade kruk- och utplanteringsväxter.

Blomsterlexikon är ett modernt, lättnavigerat verktyg välfyllt med växter och information för att kommunicera den svenska trädgårdsmästarens erfarenheter till dem av dagens konsumenter som önskar stöd med värdefulla råd som genererar grönare fingerspetsar.

Blomsterlexikonet kopplar alltid upp mot vår server för att få tillgång till de allra senaste växterna och uppdateringarna. Därför är det tillrådigt att alltid vara väl medveten om de kostnader som tillkommer från din internetuppkoppling.

Master Gröns Flower Dictionary

The ultimate green encyclopedia with a clear focus on the Swedish Cultured potter and bedding plants.

Flower Dictionary is a modern, easy to navigate tools stocked with plants and information for communicating the Swedish gardener's experiences to those of today's consumers who wish to support valuable advice that generate greener fingertips.

Flower lexicon always switches up to our server to get access to the latest plants and updates. Therefore, it is advisable to always be aware of the costs that accrue from your internet connection.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less